Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 131]

IX In de rommelingh ist vet*III, 9

 


DE Hollander (en meer andere Natien) bysonder, die grasrijcke weyden hebben, die kernen Botter van de Melck die haer Koeyen gheven, en dat gheschiet met groote rommeling en beweginge, die zy in dusdanigen vat (daer zy de Melck in doen, ende met een stock daer toe dienende) maken, soo dat zy alsoo haer Botter dier verkoopende, groot genot van haer landt trecken. Daer om wort het gebruyct, dat de geen die koopmanschap doen wil, die moet hem in't gewoel vanden koophandel onder de Koopluy begeven, wil hy rijck worden; want by de luyden is de neeringh: En wint de slijckighe voet yet, de asschige voet wint niet.
illustratie