Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 135]

XIII Hoe past u dat harnasIII, 13

 


IN tyden van Oorlogh loopen veel Boeren kinderen in de krijgh en verdienen soldye, leegh gaende met het Rappier op zyde, met de Veder op de hoet; waer door zy verluyen, en willen niet* doen: soo het dan vrede wordt, en haer maentghelt haer ontrocken wordt, soo moeten zy op roveryen, of op ander quade avonture gaen, sullen zy haer behoeftigheyd stoppen: maer andere die de peyne van de Iustitie noch voor ooghen hebben, die begheven haer weder tot den arbeyt, die haer door ongewoonte druckt, tegen dien seytmen: Hoe past u dat Harnas / gelijc ofmen wilde seggen, qualijck: maer armoedt dwinght, wat sal ick doen, ick heb anders niet gheleert.
illustratie