Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 138]

XVI Men vinter meerIII, 16

 


EEN Ionghelingh, staende op zijn rechter voet, slaet met zijn rechter handt aen zijn slincker* hiel ofte hack, een teecken van onbekommertheyt over zijn verlies, hem selven troost, datter noch meer zijn van de selfde alloye, singhende:

 
Hebt ghy u lief verloren,
 
Wat schade hebt ghy daer aen,
 
Soo kiest daer een ander voren, etc.

Het waer wel goet dat alle menschen haerselven oock soo troosten, slachtende die van Yperen, die slaen (soo men seyt) het Laecken in de beste vou*.
illustratie