Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 143]

XXI Beter stil ghestaenIII, 21

 


PLINIUS schrijft: Praestat otiosum esse quam nihil agere*.

Dat is:

Beter ist stil ghestaen / dan hem self moede te maecken met werck/ dat tot gheen nut gebracht mach worden. Want alst kindeken zijn Hoep*; de Vryer zijn Boel*; de Sangsot de Musijcke; de Duyf-houder zijn Duyven; de Iagher de Haes; de Weyman* de Patrijs, langh ghenoegh ghevolght heeft; soo is de Proye niet half soo veel weerdt, als de onkosten die hy daer om ghedaen heeft.
illustratie