Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 144]

XXII Doorheydt* is arbeydtIII, 22

 


DE jonghe knechtkens* hippelen aldus over de koorde, diese in haer eyghen handen houden, ende slingheren die onder haer voeten deur, daer zy soo moede by worden, datse nae haer adem gapen, en dat het sweet by hun aensicht neder loopt: dit is een konste of oeffeningh daer gheen profijt of eere aen gheleghen is; daerom ist doorheydt. Ghelijck Guychelaers*, Aessack-speelders*, Koordt-dansers, en dierghelijcke dinghen meer, als alle konsten daer men sich aen verwondert, ende gheen nut en schaffen tot het ghemeene besten.
illustratie