Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 148]

XXVI Pessima placent pluribus*III, 26

 


DE meeste menschen zijn soo ghesint, datse eerlijcke Konsten, goede Ambachten, niet doen dan ghedwonghen van de behoeftigheydt: maer dobbelen, droncken drincken, dat noemen zy Recreatie, en een lustigh vrolijck leven; ende zy koopen een kranck hooft en lamme leden wel dier om gelt. Dit is soo klaer, dat het vorder uytlegginghe niet en behoeft.
illustratie