Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 151]

XXIX Terret et trepidat*III, 29

 


EEN Landtsknecht die op een buyt gaet, maeckt anderen bevreest, die hy over komt*: maer hy selfs slacht de Haes, die altijdt om siet, en is besorght en vol vreesen, houdt altijd wacht, op dat hem niemandt en komt verrasschen, ende voelt gheschreven in zijn ghepeyns ende sinnen:

Quidquid a vobis minor extimescit, major hoc vobis Dominus minatur.

Dat is:

Wat een minder van u vreest / daer wort ghy van meerder Heere mede ghedreyght.illustratie