Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 172]

L Quae nocitura tenesIII, 50

 


EEN Schuym-spaen is een galick* ende bequaem* instrument, om alle spyse diemen in Ketels ofte Potten met ruym sop over om* vier hanght, daer mede af te scheppen het verdervende* opwerpsel ofte schuym, dat door de hitte van het vier boven, ende aen de eene zyde ghedreven wordt. Daer mede willende te verstaen gheven, dat elck Man, merckende in zijn huyshoudinghe eenighe twist, dat hy hem van dien sal ontledighen*, van de gheene die de oproermaeckers zijn, met* die van haer dienste te verlaten*, jae al waren't al schoon Sonen ofte Dochteren, die voor een tijdt versendende in ander lieden dienste ende obedientie, om alsoo het onweder in zijn huys tot stilheydt te brenghen, nae het veersken van Cato*:

Quae nocitura tenes, quamvis sint chara relinque.

Dat is:

Maeckt u quijt u schadelijck / al ist u schoon seer lief en weert.illustratie