Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 171]

XLIX Kalfjen spaert u hoy*III, 49

 


HIER siet ghy eenen suynighen aert van de raedsame* Lieden, die de gheglommen Kolen van haer overschietende vier, in een Koolpot smooren, op datse niet souden vergaen, sonder eenigh nut te doen. Vermanende elck een, zijn goet in tijdts te sparen, op dat men in de oude daghen gheen ghebreck soude hebben.
illustratie