Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 175]

LIII Als my Fortuijn tot hoogheydt voert / Soo laet ick gheen dreck ongheroertIII, 53

 


ALS de ellendighe*, arme of onguere* menschen door eenighe avontuere tot Regheringhe of Landt bestuer gheset worden, soo en weten zy niet hoe zy haer teghen yeder man draghen* sullen; roeren het al om, van oude Privilegien of Willekeuren, om haer goede deughdsame Ondersaten te plaghen, soo dat het oude spreeck-woordt waer wordt:

 
Als niet komt tot yet /
 
Ist allemans verdriet.illustratie