Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 176]

LIV Och hoe slecht hebt ghy'tIII, 54

 


ALS een mensch soo verre komt, dat hy op't vriendelijck willekoom heeten, handt douwen*, omhelsen van zijn Landtsheere; of op jonste* en juyghen van het ghemeene volck hem verlaet, ja of* vertrout, die is verre uyt zijn coursse, om te gheraken tot een ghewenschte Haven van ruste, en veyligheydt. Ende heeft het immer* soo slecht, of hy een gladde Paling by de steert ghevat hadde: want Heeren jonste ende Volcks trouwe, staen soo vast ende onbeweghelijck, als de Weerhaen op de Kercks toren.
illustratie