Karel van Mander

Het schilder-boeck (1969)

genre: proza
subgenres: non-fictie/biografie, non-fictie/naslagwerken (alg.), non-fictie/kunstgeschiedenisBeschikbare tekst in de dbnl

Het schilder-boeck, 1969 (facsimile)

Secundaire literatuur in de dbnl

Cd. Busken Huet, ‘Tiende hoofdstuk.’ In: Het land van Rubens (1881)
Cd. Busken Huet, ‘Zesde hoofdstuk. Overzigt der letteren.’, ‘I [Eenheid van Holland en Vlaanderen in de letteren]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
G. Kalff, ‘Zuidnederlanders in Noord-Nederland. Marnix. Van Mander.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3 (1907)
G.S. Overdiep, ‘Van Mander en de letterkunde door Prof. Dr. G.S. Overdiep’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
August Vermeylen, ‘Van Mander’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1955)
G.A. Bredero, ‘Toegift’ In: Verspreid werk (1986)
Eric J. Sluijter, 'Belering en verhulling? Enkele 17de-eeuwse teksten over de schilderkunst en de iconologische benadering van Noordnederlandse schilderijen uit deze periode' (1988)
Hessel Miedema, ‘Over de betrouwbaarheid van Karel van Mander Hessel Miedema (Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 11 (1991) (1992)


Terug naar overzicht