Mariken van Nieumeghen


auteur: anoniem Mariken van Nieumeghen


editeur: Dirk Coigneau


bron: Dirk Coigneau (ed.), Mariken van Nieumeghen. Verloren, Hilversum 1996  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Mariken van Nieumeghen

editie Dirk Coigneau


Inhoudsopgave

Inleiding

Overlevering

Verhaal en betekenis

M.v.N. als Marialegende

M.v.N. als tekst en vertelling

Verantwoording

[A 1r] Die waerachige ende Een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven iaren metten duvel woende ende verkeerde [A 2r] Die prologhe

I Hoe heer Ghijsbrecht Mariken zijnder nichten tot Nimmeghen ghesonden heeft.

II Hoe Mariken seer schandelijcken toe ghesproken wert van haerder moeyen.

III Hoe Mariken van haerder Moeyen schiet ende uut Nieumeghen ghinck.

IV

V

VI Hoe Marikens Moeye haer selven dye kele afstack.

VII Hoe Emmeken ende Moenen na Antwerpen reisden, daer veel quaets doer hemlieden ghebuerde.

VIII Hoe Emmeken haer sondich leven een luttel beclaecht.

IX.

X Hoe Emmeken ende Moenen na Nieumegen reysden.

XI Hoe Moenen Emmeken van boven neder werp ende hoese haer oom wert kennende.

XII Hoe heer Ghijsbrecht na Colen reisde met zijnder nichten

XIII Hoe Emmeken ende haer oom na Rome reisden ende hoe Emmeken haer biechte teghen den paus.

XIV Hoe Emmeken uut Rome reysde en hoe si nonne wert inder bekeerder sondersen clooster te Tricht.

XV Hoe die enghel Gods Emmekens ringhen af dede van haren halse ende handen.

XVI

Aantekeningen