Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt


auteur: Salomon de Bray


bron: Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt

Salomon de Bray

editie E. Taverne

bron

Salomon de Bray, Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt (ed. E. Taverne). Davaco Publishers, Soest 1971 (facsimile van uitgave 1631)

codering

DBNL-TEI 1
dbnl-nr bray002arch01_01
logboek

- 2008-04-15 AS colofon toegevoegd

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: Prentenkabinet RB: IV D 32 (kunstgesch)

 

algemene opmerkingen

Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt van Salomon de Bray, in een facsimile-editie van E. Taverne uit 1971. Het origineel dateert uit 1631. De paginanummering begint na de inleiding van de editie opnieuw. In dit colofon is ‘(editie)’ toegevoegd als er naar de eerste paginering verwezen wordt.

 

redactionele ingrepen

p. 10-13 (editie): de eindnoten zijn bij de bijbehorende nootverwijzingen op de betreffende pagina's geplaatst. De genoemde pagina's zijn daardoor komen te vervallen.

p. I: tussen vierkante haken is de kop ‘Architectura moderna ofte bouwinge van onsen tijt’ toegevoegd.

p. 2-5: enkele in het origineel zeer slecht leesbare tekens zijn in deze digitale editie tussen vierkante haken geplaatst.

p. 5: margenoot ‘d’ heeft twee nootverwijzingen in de tekst en margenoot ‘e’ heeft er geen. In deze digitale editie is de tweede nootverwijzing ‘d’ veranderd in ‘e’. Margenoot ‘g’ heeft geen bijbehorende nootverwijzing in de tekst. De redactie heeft de nootverwijzing aan het eind van de nevenstaande alinea aangebracht.

p. 26-81: tussen vierkante haken zijn de nummers van de illustraties als koppen toegevoegd.

 

Bij de omzetting van de gebruikte bron naar deze publicatie in de dbnl is een aantal delen van de tekst niet overgenomen. Hieronder volgen de tekstgedeelten die wel in het origineel voorkomen maar hier uit de lopende tekst zijn weggelaten. Ook de blanco pagina's (p. II (editie), 14 (editie), II, 29, 39, 42, 45, 48, 71, 74 en 82) zijn niet opgenomen in de lopende tekst.

 

[pagina ongenummerd (p. I (editie))]

SALOMON de BRAY

 

ARCHITECTURA MODERNA ofte BOUWINGE VAN ONSEN TYT

 

INTRODUCTION E. TAVERNE

 

davaco publishers, soest

1971