Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XLVII. Het absolute.

Den Heer J.A. Th-m.

 
- Wort, soo doende, niet de theologië tot scepticismo ten voeten wte,
 
Dat in de - ‘leeckedichies’ gheheel den draeck steeckt mettet absolute?
 
 
 
Claegh- ende Vraeghliedt, enz.
 
Hoe nu? ik zou den draak met 't Absolute steken?
 
Verkondigt ge, o mijn Vriend, in schalke rijmlarij, -
 
Neen, 't Absolute juist, veeleer, steekt, welbekeken,
 
Op onderscheiden wijs, den draak met U en mij!