Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 593]origineel

XIII. Hoofddeel.
Van den Vijfden Rang der M-Gotthische Verba.

DEze zweemen eenigermate na die van den I: Rang, ten aenzien van hunnen uitgang in 't Praeter: op TA; en na die van den II: Rang, ten opzigte van hun Partic: Praet: op ANS.

't Getal van dezen is klein, ze verschillen weinig van de Onzen van de V. CL:.

 

Hunne Wortelsilb lijd eenige Verandering in 't Praeterit: en in 't Partic: Praet:, dog bij die beiden eveneens.

No: 1.JNG & ANK & UNK (waer voor in't M-Gottisch na de Grieksche Spellingwijze staet JGG & AGK & UGK) veranderen in AH; als
Briggan (lees Bringan) / Brahta / Brathans. adferre; & to-Bringan / adferre.
Thagkjan (lees Thankjan) / Thahta / Thahtans / cogitare; en and-Thankjan / bi-Thankjan / cogitare, considerare.
Thugkjan (lees Thunkjan) / Thahta / Thahtans / putare.
No: 2.AURK / verandert in AURH / als
Waurkjan / Waurhta / Waurhtans / operari; dus ook ga-Waurkjan / facere, conficere; fra-Waurkjan / peccare; & us-Waurkjan / benefacere.
No: 3.UH of UG / verandert in AUH als
Buhjan / us-Bugjan / emere, in Praet: Bauhta & us-Bauhta; dus ook fra-Bugjan / vendere.
No: 4.OG / verandert in OH & UH / als
Ogan / metuere; in Praeter: Ohta & Uhta.

De Verandering der Terminatien is als bij die van den II. en III. Rang; uitgenomen, dat het Praet: Indicat: zo wel als 't Praet: Subjunct: bij de 1, en 3, Pers: Sing: de A agter de T heeft.