'Developments in Sixteenth-Century Dutch Poetics. From "Rhetoric" to "Renaissance"'


auteur: Marijke Spies


bron: Marijke Spies, ‘Developments in sixteenth-century Dutch poetics. From “rhetoric” to “renaissance”.’ In: Renaissance-Rhetorik. Hrsg. von Heinrich F. Plett. Berlin, 1993, p. 72-91.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘Developments in sixteenth-century Dutch poetics.
From “rhetoric” to “renaissance”’

Marijke Spies