Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 84]

XXIII Met dees myne / Seghent God de zyneII, 23

 


AL hoe wel de plaetsen daer de Zeevaert floreert, te prysen zijn boven alle Hoecken, soo is nochtans het landt (daer 't langhe Gras wast) gheensins van de minste in waerdigheydt, als oock vermenght met veele eerlijcke lusten*: al derft het de overgroote winninghe, soo derft het oock de grooter hertseer, moeyten en bekommernissen, ende de Inwoonders faeljeren selden in haer Reeckeninghe: (dat men Banckeroete noemt) alsoo zy soetelijck, sachtelijck rijck worden: Soo blijft dese lieden de Rijckdom oock lange by, van gheslachte tot gheslachte: het en ware datter altemet een geck onder hen lieden gheboren werde, die de Hutspot liet aen barnen, en al de Botter* met al het Meel, op eenen avont verpannekoeckte.
illustratie