Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 93]

XXXII Ex foecunditate ubertas*II, 32

 


Vruchtbaerheydt maeckt ruymte* en overvloedigheyd; want daer Wijn wast wordtse wel ghedroncken: daer Botter en Kaes valt, wordtse ruym aenghetast* en ghegheten; en soo van alle dinghen in alle landen. Een paer Konynen teelen soo vruchtbaerlijck voort, datse met haer jonghen en de jongen van dien, souden binnen 's jaers meer als tseventich in't getal zijn, by soo verre zy onbeschadight mochten teelen.
illustratie