Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 94]

XXXIII Ick eet mijn korenken groene / en jae groeneII, 33

 


DAER is een Lietjen by de Opsnappers*, daerse louter haren aert mede te kennen geven, singende uyt vryer keele aldus:

 
Helas! 'tis al verloren/
 
Ick ben een jaer te vroech geboren
 
Ick eet mijn korenken groene/
 
En jae groene*.

Daer door ben ick bekoort om heur tot een Sinnepop te gheven den Sprinckhaen, die in Latijn Cycada ghenaemt is*, die singt Somers in't groene koren, en verheughd de Passanten; maer des Winters is hy nerghens te vinden.
illustratie