Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


editeur: L. Brummel


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 111]

L Frendeat Aper*II, 50

 


DE Figuere die ghy hier aenschout; beteeckent, d'eene Scepter (verciert met het Fransche Schilt) de Koningh van Vranckrijck; d'ander (met het Wapen van Groot Britannien) de Koning van Enghelandt; de Leeuw (op het punt hanghende) de Staten vande Gheunieerde Provincien: waer mede men te kennen wil gheven, soo lang als dese twee machtighe Koninghen ons in ghelijck-wichtigheydt* blyven houdende, soo sal ons het Bosch-swijn* of Wild-swijn niet veel byten.
illustratie