Sinnepoppen


auteur: Roemer Visscher


bron: Roemer Visscher, Sinnepoppen (ed. L. Brummel). Martinus Nijhoff, Den Haag 1949


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 120]

LIX Jongh Hovelingh / out schoveling*II, 59

 


SOO lang een dingh schoon is of tot dienste bequaem, soo wordt het by veel groote Meesters en Heeren groot geacht; maer alst af gaet*, soo verwerpen zy't als een versleten kleedt in de hoeck. Ghelijck als de Ioffrouwen een versche Ruycker van schoone Bloemen setten in het best van haer kamer: maer het duert gheen acht daghen, of zy werpen die op de mishoop. De Heeren leven alsoo met haer veroude trouwe Dienaers, ende met haer schoone Peerden, niet aensiende de trouwe dienst, die hun daer af gheschiedt is.
illustratie