De Gids (1837-)

genres: proza, poëzie, sec - letterkunde, sec - taalkunde, non-fictie
subgenre: tijdschrift / jaarboekAlgemene informatie/samenvatting(en)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)


Beschikbare tekst in de dbnl

De Gids, 1837-

Primaire tekst(en) in de dbnl

[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 11 (1847)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 12 (1848)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 13 (1849)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 14 (1850)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 15 (1851)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 16 (1852)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 17 (1853)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 19 (1855)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 20 (1856)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 21 (1857)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 22 (1858)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 23 (1859)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 24 (1860)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 25 (1861)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 26 (1862)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 27 (1863)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 28 (1864)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 29 (1865)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 30 (1866)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 31 (1867)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 32 (1868)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 33 (1869)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 34 (1870)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 35 (1871)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 36 (1872)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 37 (1873)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 38 (1874)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 39 (1875)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 40 (1876)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 41 (1877)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 42 (1878)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 43 (1879)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 44 (1880)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 45 (1881)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 46 (1882)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 47 (1883)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 48 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 49 (1885)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 50 (1886)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 51 (1887)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 52 (1888)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 53 (1889)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 54 (1890)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 55 (1891)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 56 (1892)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 57 (1893)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 58 (1894)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 59 (1895)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 60 (1896)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 61 (1897)
Albert Verwey, Toen De Gids werd opgericht (1897)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 62 (1898)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 63 (1899)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 64 (1900)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 65 (1901)
[tijdschrift] Gids, De, Tienjarig register op De Gids (alleen scans beschikbaar) (1917)


Secundaire literatuur in de dbnl

J.A. Alberdingk Thijm en Johannes Hermanus Gunning, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling; Ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
Cd. Busken Huet, ‘Nederlandsche tijdschriften in 1878.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 10 (1884)
Ad ten Bosch, ‘De Roos van Dekama en De Gids.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
Gerrit van Rijn, ‘[Nicolaas Beets. Deel 1]’ In: Nicolaas Beets. Deel 1 (1910)
Joh. Dyserinck, ‘‘Het huis Lauernesse’.’ In: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1911)
Albert Verwey, ‘Aanteekening’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
G. Kalff, ‘Het eerste geslacht tot 1848.’, ‘1. De mannen van de Gids: Drost (1810-'34). Heye (1809-'76). Bakhuizen van den Brink (1810-'65). Potgieter (1808-'75).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
A.L.G. Bosboom-Toussaint, Brieven aan E.J. Potgieter (1913)
J. te Winkel, ‘VI. De eerste jaren van De Gids.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
Matthijs Vermeulen, ‘Beethoven 1827 - † 26 Maart - 1927’ In: Klankbord (1929)
Matthijs Vermeulen, ‘Harmonie - contrapunt’ In: Klankbord (1929)
R.P.J. Tutein Nolthenius, ‘Toen ik nog was Gidsredacteur 1897-1919 door R.P.J. Tutein Nolthenius’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1937 (1937)
Gerben Colmjon, Conrad Busken Huet (1944)
Herman Gorter, Verzamelde werken. Deel 3. Kritiek op Tachtig (1949)
Garmt Stuiveling, ‘II [Oprichting en ontwikkeling van de Gids]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘Jaren zonder jeugd 1857-1875’, ‘I [De Gids van 1857 tot 1865]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Gerben Colmjon, ‘De eerste jaargang XVII’ In: De beweging van tachtig (1963)
Gerben Colmjon, ‘Maatschappij en litteratuur I’ In: De beweging van tachtig (1963)
Gerben Colmjon, ‘Het goed ingelichte publiek VIII’ In: De beweging van tachtig (1963)
Willem van den Berg, ‘8 De periode 1830-1840’ In: De ontwikkeling van de term 'romantisch' en zijn varianten in Nederland tot 1840 (1973)
Ria Buurman, ‘De literaire tijdschriften in Nederland door R. Buurman (Nederlands Letterkundig Museum)’, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1972 (1974)
Hilda van Assche, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1973 (1975)
Hilda van Assche, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1974 (1976)
Hilda van Assche, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1975 (1977)
Hilda van Assche, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1976 (1978)
Hugo Brems, ‘Les revues littéraires en Flandre et aux Pays-Bas’ In: Septentrion. Jaargang 8 (1979)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1977 (1979)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1978 (1980)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1979 (1981)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1980 (1982)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1981 (1982)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1982 (1984)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1983 (1984)
E.H. Kossmann, ‘4. Nederland in de jaren 1840’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1985 (1987)
Remieg Aerts, Piet Calis, Tineke Jacobi en Joke Relleke, De Gids sinds 1837 (1987)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1986 (1988)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1987 (1989)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1988 (1990)
Adriaan Venema, ‘2 De kleine collaboratie’ In: Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie. Deel 3A De kleine collaboratie (1990)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1990 (1991)
Hilda van Assche en Richard Baeyens, ‘De Gids’ In: Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. De tijdschriften verschenen in 1989 (1991)
August Hans den Boef, ‘August Hans den Boef Polet in maatstaf De literaire tijdschriften’ In: Het literair klimaat 1986-1992 (1993)
Remieg Aerts, ‘De Gids en zijn publiek Een compositieportret Remieg Aerts’ In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 1 (1994)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘II 1840: De vier Reveils’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Remieg Aerts, ‘Remieg Aerts Letterheren en artiesten De Gids en de beweging van tachtig’ In: De Gids. Jaargang 160 (1997)
Marloe Bindels, ‘Indië in De Gids 1837-1900 Marloe Bindels’ In: Indische Letteren. Jaargang 12 (1997)
Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Lia van Gemert en Ans J. Veltman-van den Bos, 'Schrijfsters in de literaire kritiek tussen 1770 en 1850' (1997)
Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (2000)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 6 Poëziekritiek in andere tijdschriften dan De nieuwe gids, 1894-1900’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 2 Poëziekritiek van tijdgenoten in de jaren 1879-1885’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Micky Cornelissen, ‘Hoofdstuk 4 Poëziekritiek in andere tijdschriften dan De nieuwe gids 1885-1893’ In: Poëzie is niet een spel met woorden (2001)
Rob van de Schoor, ‘Van De Gids tot De Genestet Enkele opvattingen over kinderpoëzie in de periode 1838-1858 Rob van de Schoor’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 16 (2002)
Henri-Floris Jespers, ‘De Laatste Gids (1930) ‘We zouden die Gids toch eens tot leven moeten brengen...’ Marc. Eemans, Gaston Burssens en E. du Perron: De Laatste Gids, tijdschrift-in-spe ... [Henri-Floris Jespers]’ In: ZL. Jaargang 2 (2002-2003)
Maaike Grevelink, ‘Gids-lezing’ In: Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen (2010)


Terug naar overzicht