auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
Simon Stevin

geboren: 1548 te Brugge
overleden: april 1620 te Den Haag


Biografie(ën) over Simon Stevin

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 17. Tweede stuk (1874)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 2: 1676-1679 (1941)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 2: 1676-1679 (1941)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
Simon Stevin, De Thiende (1965)
Anthoni van Leeuwenhoek, Alle de brieven. Deel 8: 1688-1692 (1967)
Jan Romein en Annie Romein-Verschoor, Erflaters van onze beschaving (1977)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
Wim van Anrooij, Ingrid Biesheuvel, Karina van Dalen-Oskam en Jan Noordegraaf, Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek (2004-...)

Werken van Simon Stevin

De Thiende, 1585
Dialectike ofte Bewysconst, 1585
De beghinselen der weeghconst, 1586
Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael, 1586
Het burgherlyck leven, 1590
Wisconstighe gedachtenissen, 1605-1608
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 2: van de meetdaet, 1605
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 3: van de deursichtighe, 1605
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 4: van de weeghconst, 1605
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 1: van 't weereltschrift, 1608
Wisconstighe gedachtenissen. Deel 5: van de ghemengde stoffen, 1608
Burgerlicke stoffen, 1649

Uitgaven van Simon Stevin

Het burgherlyck leven, 1939
The Principal Works, 1955-1965
De Thiende, 1965

Primaire teksten van Simon Stevin elders in de dbnl

Simon Stevin, ‘Appendices’, ‘I Extraits des manuscrits de Stevin’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 2: 1619-1627 (1942)

Secundaire literatuur over Simon Stevin in de dbnl

Jacob van der Schuere, ‘[EY Zoïle, maeckt niet soo veel ghekrijts]’, ‘Toe-eygheningh Brief,’ In: Den Nederduytschen Helicon (1610)
Cd. Busken Huet, ‘V [Stevin en Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘VI [Stevin en Hugo de Groot]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘IV [Stevin en Maurits]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘VII [Beteekenis van Stevin]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
Cd. Busken Huet, ‘III [Stevin en Maurits]’ In: Het land van Rembrand (1882-1884)
B.J. Stokvis, Nationaliteit en natuurwetenschap (1887)
K.W. de Groot, ‘Het purisme van Simon Stevin.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 13 (1919)
J. Rombouts, ‘Simon Stevin. (Vervolg.)’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
J. Rombouts, ‘Simon Stevin’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1923 (1923)
Isaac Beeckman, ‘[1618]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 (1939)
Isaac Beeckman, ‘[1614]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 (1939)
Isaac Beeckman, Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 1: 1604-1619 (1939)
E. de Frémery, ‘Boekbespreking’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 8 (1939-1940)
Isaac Beeckman, ‘[1624]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 2: 1619-1627 (1942)
Isaac Beeckman, ‘[1620]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 2: 1619-1627 (1942)
G.S. Overdiep, ‘De theorie van de moedertaal door Prof. Dr. G.S. Overdiep’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 3 (1944)
Isaac Beeckman, ‘[1628]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 3: 1627-1634 (1635) (1945)
Isaac Beeckman, ‘[1633]’ In: Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634. Tome 3: 1627-1634 (1635) (1945)
A.J.J. van de Velde, ‘Simon Stevin, 1548-1620 en de taal- en letterkunde Door Prof. A.J.J. Van de Velde Binnenlands Erelid der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1948 (1948)
E.J. Dijksterhuis, ‘Bij Stevins vierde eeuwfeest’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
Christiaan Huygens, ‘§ 8. Stevin et Galilée.’ In: Oeuvres complètes. Tome XXII. Supplément à la correspondance. Varia. Biographie. Catalogue de vente (1950)
E.J. Dijksterhuis, ‘II. De mechanica van Stevin tot Huygens’ In: De mechanisering van het wereldbeeld (1950)
E.J. Dijksterhuis, ‘Simon Stevin Door Dr E.J. Dijksterhuis’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1950-1951 (1950-1951)
Menno ter Braak, ‘De burger en zijn antipode’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
Roger Gheyselinck, ‘Hulde aan Simon Stevin’ In: Neerlandia. Jaargang 63 (1959)
Jan van der Noot, ‘Hoofdstuk IV: De dichter en de tijd’ In: De 'Poeticsche werken' (1975)
Ulrich Bornemann, ‘3. Kapitel Der Aufbau der Muttersprache’ In: Anlehnung und Abgrenzung (1976)
D.M. Bakker en G.R.W. Dibbets, ‘2. Grammaticale geschriften uit de zestiende eeuw G.R.W. Dibbets’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde (1977)
B.C. Damsteegt, ‘B.C. Damsteegt Simon Stevin en de ‘Thesaurus’ van Plantijn’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 99 (1983)
R.-A. Blondeau, ‘Simon Stevin (1548-1620), l'Archimède flamand’ In: Septentrion. Jaargang 14 (1985)
K. van Berkel, In het voetspoor van Stevin (1985)
E.J. Dijksterhuis, Clio's stiefkind (1990)
A.J. Kox, ‘1 Simon Stevin 1548-1620’ In: Van Stevin tot Lorentz (1990)
Marijke J. van der Wal, ‘M.J. van der Wal Verrotens taalbeschouwing een onbekend voorbeeld van Stevinrecèptie’, ‘3. Verrotens taalbeschouwende opmerkingen: de invloed van Simon Stevin’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 109 (1993)
M.S.C. Bakker, ‘Nederlandstalige wiskundige terminologie van Simon Stevin Het Nederlands als ideale taal in de wetenschap door dr. Martijn Bakker’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
Charles van den Heuvel, ‘De Huysbou en de Crychconst van Simon Stevin Nieuwe theorieën van de Hollandse stad en van haar verdediging Charles van den Heuvel’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 10 (1994)
Wim van Heugten, ‘Simon Stevin Natuurwetenschappen en cultuur in de Nederlanden De Simon Stevin Leerstoel in Nijmegen Wim van Heugten’ In: Neerlandia. Jaargang 99 (1995)
Frans Claes, ‘Frans Claes S.J. Simon Stevin als bron voor Kiliaan’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 111 (1995)
Dirk Geirnaert, Marijke Mooijaart, Els Ruijsendaal en Rob Tempelaars, ‘5.2. Interne taalgeschiedenis’ In: Geschiedenis van de Nederlandse taal (1997)
K. van Berkel, ‘De Eerste Gouden Eeuw’, ‘Geleerdheid, vernuft en wetenschap in de Gouden Eeuw’ In: Citaten uit het boek der natuur (1998)
Fernand Hallyn, ‘Fernand Hallyn De kosmologie Van Gemma Frisius tot Wendelen’ In: Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815 (1998)
Paul P. Bockstaele, ‘Paul Bockstaele De wiskunde’ In: Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815 (1998)
Patricia Radelet-de Grave, ‘Patricia Radelet-de Grave De natuurkunde’ In: Geschiedenis van de wetenschappen in België van de Oudheid tot 1815 (1998)
Marjolein Kool, ‘Hoofdstuk 3 De inhoud van de rekenboeken: de basis van de rekenkunde’ In: Die conste vanden getale (1999)
Hans Vanacker, ‘Actuelles’ In: Septentrion. Jaargang 30 (2001)
Gie van den Berghe en Jozef T. Devreese, ‘Simon Stevin (1548-1630) Vlaamse leermeester van een Nederlandse prins Jozef T. Devreese en Guido Vanden Berghe’ In: Vlaanderen. Jaargang 51 (2002)
Leo Molenaar, ‘Hoofdstuk 25 Het eerbetoon aan Simon Stevin’ In: Marcel Minnaert astrofysicus 1893-1970 (2003)
C. Secrétan, ‘Un manuel pratique de vie civile au XVIe siècle: la ‘Vita Politica. Het Burgherlick leven’ de Simon Stevin’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
K. van Berkel, ‘Sciences’, ‘Simon Stevin, courtisan’ In: Septentrion. Jaargang 35 (2006)
Mirjam de Baar, P.B.M. Blaas, Jan Bloemendal, Koenraad Brosens, Arie-Jan Gelderblom, Michiel van Groesen, Helmer Helmers, T. van Houdt, Elmer Kolfin, Luuc Kooijmans, Frank van Lamoen, Dirk van Miert, Henk van Nierop, A. Agnes Sneller en Thijs Weststeijn, ‘Signalementen’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 22 (2006)
Rudolf Rasch, ‘‘Ongeschickte geslachten des gesanx’ Simon Stevin en Joan Albert Ban over de muziektheorie van de oude Grieken Rudolf Rasch’ In: De zeventiende eeuw. Jaargang 23 (2007)
Menno ter Braak, ‘De burger en zijn antipode’ In: Vaderlandartikelen 1939 (2009)


Terug naar overzicht