Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel


auteur: Lambert ten Kate Hz.


editeur: Marijke J. van der Wal en Jan Noordegraaf


bron: Lambert ten Kate Hz., Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Eerste deel (eds. Jan Noordegraaf en Marijke van der Wal). Uitgeverij Canaletto / Repro-Holland BV, Alphen aan den Rijn 2001 (fotomechanische herdruk van uitgave 1723)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

XXV. Hoofddeel.
Van den Vierden Rang der A-Saxische Werkwoorden.

DEzen trant van ONGELYKVLOEYENDE VERBA ontmoet men in 't Frank-Duitsch onder de IV. CL: en bij 't M-Gottifch en Ons onder de Vijfde. 't Zijn die genen, die ten opzigte van de Terminatien, in Praet: Imperf: & Praeter: Participii, met die van de I. CL: en ten opzigte van 't veranderen van 't Worteldeel eenigsints met de andere van de II. en III. CL: gelijk staen; veranderende naemlijk aldus.

in Infinit: verwandelt in Imperf: in Praet: Part:.
INGAN / & ENCAN / & INCAN.}
YGAN / of IGAN / en UGAN.}
ECCAN / of ECAN / of AECAN.}
in ONTE. in ONT.
UNCAN. in UNTE. in UNT.
CORCAN / of YRCAN. in ORNTE. in ORNT.

[p. 647]origineel

als,

Bringan / adferre, Brohte / ge-Broht (of Broht). Eng: to Bring / Brought.
Bygan / Bigan /emere, Bohte / ge-Boht (of Boht). Eng: to Buy / Bought.
Dreccan / vexare, Drohte / ge-Droht / &c. dog ook Dreccan / I. CL:.
Dugan / valere, Dohte / Gedoht (of Docht).
Reccan / curare, / Rohte / ge-Roht / &c.
Saecan / Secan / quaerere, Sohte / Gesoht / &c. Eng: to Seek / quaerere, Sought / quaesitus, & to be-Seek / precari, be-Sought / precatus, bij ons Verzoeken, Verzócht.
Thencan & Thincan / cogitare, Thohte / ge-Thoht / &c. Eng: to Think / Thought.
Thuncan / Thincan / aestimare, Thuhte / ge-Thuht / &c.
Weorcan / Wyrcan / operari, Worhte / ge-Worht / &c. Eng: to Work / Wrought. Dog 't Hoogd: Wircken / operari & texere, is I. CL: hebbende ge-Wirkt / zie Diction: Regium.

NB. De Regelmaet der verdere Uitgangen schikt zig als bij die van de I. CL: met TE agter aen 't Praet: Imperf:.

 

Eenige Medegetuigenissen zie

Gen: II. 7: III. 6: VI. 6, 7, 15: XX. 9: XXVII. 25: XXIX. 20: XXXVII. 18: XLIII. 2, 20, 21: L. 20.

Deut: IV. 29: X. 3. Exod: II. 15: Jos: V. 10: Matth: VII. 21, 22, 23: XII. 14, 43.