auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
E.J. Potgieter

geboren: 27 juni 1808 te Zwolle
overleden: 3 februari 1875 te Amsterdam


Biografie(ën) over E.J. Potgieter

A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Bijvoegsel (1878)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 2 (1888)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 7 (1927)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

Werken van E.J. Potgieter

Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1, 1836
Magazijn van Romans en Verhalen. Deel 4. Romans en verhalen, 1836
Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 2, 1840
Liedekens van Bontekoe, 1840
Jan, Jannetje en hun jongste kind, 1841
Het Rijksmuseum te Amsterdam, 1844
Het uurwerk van 't Metalen Kruis, 1856
Florence, 1867
Poëzy 1832-1868 (alleen scans beschikbaar) , 1868
Gedroomd paardrijden, 1875
Het Noorden in omtrekken en tafereelen, 1875 (2de druk)
Poëzy 1827-1874, 1875
Personen en onderwerpen (alleen scans beschikbaar) , 1885
De werken. Deel 10. Poëzy 1827-1874, 1890 (3de druk)
De werken. Deel 19. Bibliographie der werken, 1890
De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink, 1890 (2de druk)
De werken. Deel 9. Poëzy 1832-1868, 1890 (3de druk)
De werken. Deel 20. Everhardus Johannes Potgieter, 1894
De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1, 1895 (3de druk)
De werken. Deel 4. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 2, 1895 (3de druk)
De werken. Deel 11. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 1, 1896 (2de druk)
De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2, 1896 (2de druk)
De werken. Deel 6. Schetsen en verhalen. Deel 1, 1896 (3de druk)
De werken. Deel 7. Schetsen en verhalen. Deel 2, 1896 (4de druk)
De werken. Deel 16. Studiën en schetsen. Deel 1, 1897 (3de druk)
De werken. Deel 8. Schetsen en verhalen. Deel 3, 1897 (3de druk)
De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1, 1898 (3de druk)
De werken. Deel 14. Kritische studiën. Deel 2, 1898 (3de druk)
De werken. Deel 15. Kritische studiën. Deel 3, 1898 (3de druk)
De werken. Deel 17. Studiën en schetsen. Deel 2, 1898 (3de druk)
De werken. Deel 18. Studiën en schetsen. Deel 3, 1898 (3de druk)

Uitgaven van E.J. Potgieter

De werken. Deel 2. Proza 1837-1845. Tweede deel, 1864
De werken, 1864-1898
De werken. Deel 1. Proza 1837-1845. Eerste deel, 1864
Verspreide en nagelaten werken. Poëzy, ca. 1875
Verspreide en nagelaten werken. Kritische studiën. Deel 1, 1875
Verspreide en nagelaten werken. Schetsen en verhalen. Deel 1, 1875
Verspreide en nagelaten werken. Kritische studiën. Deel 2, 1876
Verspreide en nagelaten werken. Schetsen en verhalen. Deel 3, 1876
Verspreide en nagelaten werken. Schetsen en verhalen. Deel 2, 1876
Verspreide en nagelaten werken. Kritische studiën. Deel 3, 1877
Verspreide en nagelaten werken. Studiën en schetsen. Deel 3, 1879
Verspreide en nagelaten werken. Studiën en schetsen. Deel 2, 1879
Verspreide en nagelaten werken. Studiën en schetsen. Deel 1, 1879
De werken. Deel 10. Poëzy 1827-1874, 1881
De werken. Deel 9. Poëzy 1832-1868, 1881
De werken. Deel 7. Schetsen en verhalen. Deel 2, 1885
De werken. Deel 3. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 1, 1885
De werken. Deel 8. Schetsen en verhalen. Deel 3, 1885
De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink, 1885
De werken. Deel 6. Schetsen en verhalen. Deel 1, 1885
De werken. Deel 4. Het Noorden in omtrekken en tafereelen. Deel 2, 1885
De werken. Deel 14. Kritische studiën. Deel 2, 1886
De werken. Deel 18. Studiën en schetsen. Deel 3, 1886
De werken. Deel 13. Kritische studiën. Deel 1, 1886
De werken. Deel 17. Studiën en schetsen. Deel 2, 1886
De werken. Deel 16. Studiën en schetsen. Deel 1, 1886
De werken. Deel 15. Kritische studiën. Deel 3, 1886
De werken. Deel 11. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 1, 1886
De werken. Deel 11. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2, 1886
De werken. Deel 21. Brieven aan Cd. Busken Huet 1861-1868, 1901
De werken. Deel 23. Brieven aan Cd. Busken Huet 1870-1874, 1902
De werken. Deel 22. Brieven aan Cd. Busken Huet 1869, 1902
Gedroomd paardrijden (alleen scans beschikbaar) , 1905
E.J. Potgieter poëzie en proza (alleen scans beschikbaar) , 1941
Florence (alleen scans beschikbaar) , 1942
Jan, Jannetje en hun jongste kind (alleen scans beschikbaar) , 1945
Onderweg in den regen (ed. J. Smit), 1958
Florence (ed. J. Smit), 1960
Jan, Jannetje en hun jongste kind, 1969
De volledige briefwisseling E.J. Potgieter-Cd. Busken Huet, 1972
De volledige briefwisseling van E.J.P. en Cd. Busken Huet (ed. J. Smit), 1972
Afrid ter valkenjacht. Het Rijksmuseum te Amsterdam, 1981
Uit de nalatenschap van een dromer, 2003

Werken vertaald door E.J. Potgieter

Rienzi (1836)

Primaire teksten van E.J. Potgieter elders in de dbnl

E.J. Potgieter, ‘Vriendschap.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
E.J. Potgieter, ‘De Hollandsche moeder.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1831 (1831)
E.J. Potgieter, ‘Ode aan Napoleon Buonaparte.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
E.J. Potgieter, ‘De manchenillier. Klaaglied.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1832 (1832)
E.J. Potgieter, ‘De drie jonkers.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘Emma.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘Holland.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘De ter dood veroordeelde.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘De gelofte der jonkvrouw. Uit de dagen der Kruistogten.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘Liederen uit den Spaanschen tijd. Heyligerlee, 23 mei 1568.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1833 (1833)
E.J. Potgieter, ‘Een herfstblad.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Karakterschetsen.’, ‘Het kind van den arme.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Schoone kunsten.’, ‘Wenken en gevoelens over de jongste tentoonstelling van schilderijen te Amsterdam, 1834. (Medegedeeld in gesprekken.)’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Album.’, ‘[Reinaert de Vos]’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Poëzij.’, ‘Loots. (Geene Biographie.)’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Zedenleer.’, ‘Dei Doveri degli Uomini, Discorso ad un Giovane, di Silvio Pellico da Saluzzo. Parigi, Baudrij. 1834.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Mededeelzaamheid.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Poëzij.’, ‘De nalatenschap van den landjonker.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘De Nalatenschap van den Landjonker.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Reisontmoetingen.’, ‘Het meisjen uit de herberg te Pilkrog. (Schets uit een onuitgegeven Dagboek eener Reize in het Noorden.)’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Poëzij.’, ‘Loots. (Geene Biographie).’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Pligten.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Fraaije letteren.’, ‘I Promessi Sposi, da Alessandro Manzoni.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Fraaije letteren.’, ‘I Promessi Sposi, Storia Milanese del Secolo XVII, Scoperta e Rifatta da Alessandro Manzoni, Parigi, Baudry 1830.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Schoone kunsten.’, ‘Wenken en gevoelens over de jongste tentoonstelling van schilderijen te Amsterdam, 1834. (Medegedeeld in gesprekken.)’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Nederlandsche Muzen-Almanak, 1835. Zeventiende Jaar. Te Amsterdam, bij J. Immerzeel, Junior.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Album.’, ‘Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1835. Te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck.’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, ‘Poezij.’, ‘Loots. (Geene Biographie.)’ In: De muzen (1834-1835)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 1 (1837)
E.J. Potgieter, ‘Op een' overouden trouwring.’ In: De Gids. Jaargang 2 (1838)
E.J. Potgieter, ‘Cirque olympique.’ In: De Gids. Jaargang 2 (1838)
E.J. Potgieter, ‘De gezant van een' bruidegom.’ In: De Gids. Jaargang 2 (1838)
E.J. Potgieter, ‘Het kolenbranders-jongsken.’ In: De Gids. Jaargang 2 (1838)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 2 (1838)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 3 (1839)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 4 (1840)
E.J. Potgieter, ‘Avondstond.’ In: De Gids. Jaargang 5 (1841)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 5 (1841)
E.J. Potgieter, ‘Orvarodd's saga. een Oud - Noordsch avontuur.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘Orvarodd's saga. Een Oud - Noordsch avontuur.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘Dirkszoon en Bossu op de Zuiderzee; in den ochtend van den 12den october 1573.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘Orvarodd's saga. Een Oud - Noordsch avontuur.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘Orvarodd's saga. Een Oud - Noordsch avontuur. (Uit het Deensch van Oehlenschlaeger.)’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘De Sneeuw-Koningin.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘Mengelingen.’, ‘Orvarodd's Saga. Een Oud - Noordsch avontuur.’ In: De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 6 (1842)
E.J. Potgieter, ‘De droom van den slaaf.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
E.J. Potgieter, ‘'s Gravenhage. Een berijmd Verhaal, met geschiedkundige aanteekeningen, door A. Beeloo. 's Gravenhage, ter Boekdrukkerij van A.D. Schinkel. 1842. Wordt uitgegeven te Rotterdam, bij W. Messchert. Voorrede 2, Verzen 72, Aant. 50 Bl.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
E.J. Potgieter, ‘Hanna.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
E.J. Potgieter, ‘De omstandigheden. Een blik in de geestenwereld.’ In: De Gids. Jaargang 7 (1843)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 7 (1843)
E.J. Potgieter, ‘De zusters.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en Luim uit het Leven van den Nederlandschen Dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten. 1843. 336 bladz.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Lentebladen. Poëzy van R. Bennink Janssonius. Te Groningen, bij P. van Zweeden. 1844. Opdragt en Inhoud IV, Verzen 92 bl. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Lentebladen Poëzy van R. Bennink Janssonius. Te Groningen, bij P. van Zwedden. 1844. Opdragt en Inhoud IV, Verzen 92 bl. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘I. Jaek, of een arm Huisgezin, door P.F. van Kerckhoven. Te Antwerpen, bij Karel Oberts. 1842. 221 bl. 8o. II. De koopmansklerk. Eene Antwerpsche Zedenschets, door P.F. van Kerckhoven. Antwerpen, Drukkerij van J.E. Buschmann. 1843. Teekeningen door Eug. de Block, 76 bl. 8o. III. Hoe men schilder wordt. Eene ware geschiedenis van eenen schilder, die nog leeft, door Hendrik Conscience. Antwerpen, Drukkerj van J.E. Buschman. 1843. Met Houtsneden. 71 bl. groot 8o. IV. Wat eene moeder lyden kan. Ware Geschiedenis, door Hendrik Conscience. Vijftig Houtsneden, geteekend door J. Mathysen, op hout gesneden door H. Brown. Antwerpen, Drukkery van J.E. Buschman, Uitgever. 1844. 66 bl. 12o.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Lentebladen. Poëzy van R. Bennink Janssonius. Te Groningen, bij P. van Zweeden. 1844. Opdragt en Inhoud IV, Verzen 92 bl. 8o.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Leeuwenjagt der Veeboeren aan de Kaap de Goede Hoop.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Het goede deel.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Hazlitt's uitval tegen redacteurs.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Maart, MDCCCXLIV.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Het zingen van den Slaaf.’ In: De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 8 (1844)
E.J. Potgieter, ‘Eerlijke armoe's klagte en kreet.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Uitspanningen van Christopher North. Christopher in zijne vogelvlugt.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Intrede.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Staatshervormen. Dichterlijk Vertoog, Horatius nagebootst, door Mr. A.W. Engelen.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘‘Een wonder is de nieuwe beurs!’ geloof het maar, Jan Salie!’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Frithiof en Björn.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Frithiof's verzoeking.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘De stilstaanders.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Staatshervormen. Dichterlijk Vertoog, Horatius nagebootst, door Mr. A.W. Engelen.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Uitspanningen van Christopher North. Christopher in zijne vogelvlugt.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
S.J. van den Bergh, W.J.C. van Hasselt en E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter en P.J. Veth, De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Uitspanningen van Christopher North. Christopher in zijne vogelvlugt.’ In: De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 9 (1845)
E.J. Potgieter, ‘Christophilus voor 1846. 6de Jaargang. Te Nijmegen, bij J.F. Thieme. IV en 296 bl. Aurora. Jaarboekje voor 1846. Uitgegeven door Mr. J.I.D. Nepveu. Te 's Gravenhage, bij K. Fuhri. VIII en 280 bl. Nederlandsche Muzen-almanak voor 1846. Amsterdam, J.H. Laarman. 168 bl.’ In: De Gids. Jaargang 10 (1846)
E.J. Potgieter, De Gids. Jaargang 10 (1846)
E.J. Potgieter, ‘De st. paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar.’ In: De Gids. Jaargang 11 (1847)
E.J. Potgieter, ‘Een sneeuwstorm in de Hooglanden. Uitspanningen van Christopher North.’ In: De Gids. Jaargang 12 (1848)
E.J. Potgieter, ‘Hollandsche Politieke Poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 12 (1848)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren hollandsche poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
E.J. Potgieter, ‘Jacob van Heemskerck en vijf en twintig jaren Hollandsche poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
E.J. Potgieter, ‘Een Prospectus.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
E.J. Potgieter, ‘Hollandsche dramatische Poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Willem Jan Knoop en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
E.J. Potgieter, ‘Hollandsche dramatische Poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
E.J. Potgieter, ‘Hollandsche dramatische Poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
Mark Prager Lindo, E.J. Potgieter en Henry Riehm, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
E.J. Potgieter, ‘'t Was maar een Weesje!’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
E.J. Potgieter, ‘Eene halve-eeuws wake.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
E.J. Potgieter, ‘Winterbloemen.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
E.J. Potgieter, ‘Piëtistische poëzij.’ In: De Gids. Jaargang 17 (1853)
E.J. Potgieter en Carl A.X.G.F. Sicherer, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
E.J. Potgieter, ‘Landverhuizing naar de Vereenigde Staten.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
Arie de Jager, E.J. Potgieter, Jakob Karel Willem Quarles van Ufford en Lodewijk Willem Ernst Rauwenhoff, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 19 (1855)
E.J. Potgieter, ‘Haesje Claesdochter op 't Prinsenhof.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
Jan Jacob de Gelder, Joost Hiddes Halbertsma en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 20 (1856)
E.J. Potgieter, ‘Grond en geschiedenis.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
E.J. Potgieter, ‘Buitenlandsche klassieken.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
E.J. Potgieter, ‘Santa Filomena.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘Béranger's vaarwel.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘[Gedichten van E.J. Potgieter]’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘Een blik naar Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘George Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘Het vallen der bladeren.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘George Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘Eerlijke Armoê.’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
E.J. Potgieter, ‘George Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘George Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘Een dag te Kleef.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘Professor Domela Nieuwenhuis en de redactie van de gids.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘Het nieuwe tolhuis der stad Amsterdam.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, P.J.B.C. Robidé van der Aa en J. Wttewaall, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘Voor het eeuwfeest van Friedrich Schiller's geboorte.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘George Crabbe.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
E.J. Potgieter, ‘Amsterdam in 1860.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Carel Adriaan Engelbregt, E.J. Potgieter en Antony Winkler Prins, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Willem Jan Knoop, E.J. Potgieter en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Dionys Burger, E.J. Potgieter en B.W. Wttewaall van Wickenburgh, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
E.J. Potgieter en W.N. du Rieu, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 24 (1860)
Hippoliet Bauduin, P.A. de Génestet en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Het orgaan der kunst ten onzent.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Aan Twenthe.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
E.J. Potgieter, ‘Mount Vernon.’ In: De Gids. Jaargang 25 (1861)
Joannes Jacobus de Hollander, Nikolaas Gerard Pierson, E.J. Potgieter, Carl A.X.G.F. Sicherer en Eelco Verwijs, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
E.J. Potgieter, Otto van Rees en Carl A.X.G.F. Sicherer, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Tobias Michael Carel Asser, S.J. Hingst, C.W. Opzoomer en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
Nikolaas Gerard Pierson en E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
E.J. Potgieter, ‘Heugenis van Renswoude.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
E.J. Potgieter, ‘Een ander visioen.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
E.J. Potgieter, ‘Aan het Kabinet des Konings.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 27 (1863)
E.J. Potgieter, ‘Onder weg in den regen.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Aafje.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
Pieter Rutger Feith, E.J. Potgieter, C.P. Tiele en Johan Carl Zimmerman, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘William Shakespeare's geboortedag, 23 April 1564.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Wenschen en droomen.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Een Haarlemsch hofjen.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘De vlugtenden.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Heugenis van Wolfhezen.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Het schaakbord.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Eene revue in het Bois de Boulogne, 19 Mei 1864.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
E.J. Potgieter, ‘Gescheiden.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
C.H. den Hertog en E.J. Potgieter, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
E.J. Potgieter, ‘[Schrijftaal = Spreektaal]’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
E.J. Potgieter, ‘Klassiek: onnationaal.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
E.J. Potgieter, ‘Classicisme en zelf-ontwikkeling.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
E.J. Potgieter, ‘Brieven van Potgieter aan Busken Huet.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
R.C. Bakhuizen van den Brink, J. van Geuns, Martha Johanna Hamaker, Herman Pol en E.J. Potgieter, ‘Brieven van Geel. 1836-1846.’ In: De Gids. Jaargang 70 (1906)
E.J. Potgieter, ‘Ter verklaring van Potgieter's tijdzang ‘De stilstaanders’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 1 (1907)
Aernout Drost, Jan Pieter Heije, E.J. Potgieter en J.M. de Waal, ‘Briefwisseling van Aernout Drost met Potgieter en Heye.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
E.J. Potgieter, ‘Over Potgieters litteraire vormen V’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 4 (1935-1936)
E.J. Potgieter, F.A. Snellaert, M. de Vroede en J.F. Willems, ‘Willems, Potgieter en De Gids Door Lic. M. De Vroede’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
John Bake, F.W.B. van Bell, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Willem Gerard Brill, W.G.C. Byvanck, Thomas Anthony Fruin, Robert Fruin, Jacobus Antonie Fruin, R. Frui Th. Az., J.H. Gebhard, J.N. van Hall, Daniël Hartevelt, J. van Heijst, G. van der Hoeven, W.J.A. Jonckbloet, Ernst Julius Kiehl, Willem Jan Knoop, Abraham Kuyper, H.W. van der Mey, R.P.J. Tutein Nolthenius, C.W. Opzoomer, E.J. Potgieter, H.P.G. Quack, Alexander Frederik de Savornin Lohman, Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff, W. Siewertsz van Reesema, Jérome Alexandre Sillem, S. Vissering, Hendrik Vollenhoven en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Robert Fruin in brieven en andere stukken medegedeeld door J. van Heijst’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)
E.J. Potgieter, ‘E.J. Potgieter aan J. ter Meulen Hzn. (kopie) Amsterdam, 25 september 1869.’ In: De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht (1969)
E.J. Potgieter, ‘Potgieters dagboek’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1982 (1982)
E.J. Potgieter, ‘E.J. Potgieter (naar Geyer) De jager en de bosbruid’ In: De duinen gillen mee! (1997)

Secundaire literatuur over E.J. Potgieter in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Proeven van een Humorist. Naar het Engelsch van Ch. Lamb, door E.J. Potgieter. Te Amsterdam. bij H. Frijlink. 1836. In gr. 8vo. VI, 300 bl. f 2-90.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1836 (1836)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Romans en Verhalen van J. Krabbendam Rz., J. Chr. Gewin, E.J. Potgieter en Mr. C.P.E. Robidé van der Aa.’ In: De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, De Gids. Jaargang 1 (1837)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Tesselschade. Jaarboekje voor 1838; bijeenverzameld door E.J. Potgieter, met Vignet en zes Platen.’ In: De Gids. Jaargang 2 (1838)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Tesselschade. Jaarboekje voor 1839.’ In: De Gids. Jaargang 3 (1839)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Nederlandsche Muzen-Almanak voor 1840. Twee en twintigste Jaar. Amsterdam, J.H. Laarman. Aurora. Jaarboekje voor 1840; uitgegeven door Mr. J.I.D. Nepveu. Te 's Gravenhage, bij K. Fuhri. Tesselschade. Jaarboekje voor 1840. Te Amsterdam, bij H. Frijlink. (Zie het vorige Nommer, bladz. 40.)’ In: De Gids. Jaargang 4 (1840)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Het Noorden; in Omtrekken en Tafereelen, door E.J. Potgieter. In II Deelen. Te Amsterdam, bij G.J.A. Beijerinck. 1836, 1840. In gr. 8vo. VIII, 328 en 343 bl. f 7-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1841 (1841)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Studies en Schetsen; naar het Engelsch van Leigh Hunt, door E.J. Potgieter. Te Deventer, bij M. Ballot. 1843. In gr. 8vo. 336 bl. f 3-40.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
[tijdschrift] Gids, De, ‘De st. paulus rots. Dichtstuk van Bernard ter Haar.’ In: De Gids. Jaargang 11 (1847)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. De Volksgeest van 1830-1831 herdacht. Een woord ter gelegenheid van het eerlang op te rigten gedenkteeken: ‘Het Metalen Kruis’. Door E.R. Sypkens, Vrijwilliger van dat tijdperk. Te Amsterdam, bij Weytingh en van der Haart. 1856. In gr. 8vo. 29 bl. f :-10. 2. Aan den Heer E.J. Potgieter, na het lezen van zijn gedicht: ‘Het Uurwerk van 't Metalen Kruis’ (Nederland 1 Januarij 1856). Door E.W. van Dam van Isselt. - Ten voordeele van het Fonds van het Metalen Kruis. Te Tiel, bij de Wed. D.R. van Wermeskerken. 1856. In gr. 8vo. 8 bl. f :-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1856 (1856)
Johan Carl Zimmerman, ‘Potgieter's Bakhuizen van den Brink.’ In: De Gids. Jaargang 36 (1872)
Jeronimo de Bosch Kemper, Jérome Alexandre Sillem en S. Vissering, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 38 (1874)
Johan Carl Zimmerman, ‘E.J. Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 39 (1875)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Aan de nagedachtenis van E.J. Potgieter.’ In: Portretten van Joost van den Vondel (1876)
Cd. Busken Huet, ‘Achttiende hoofdstuk.’ In: Het land van Rubens (1881)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Antwoord op vragen aangaande Potgieter's gedichten.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 4 (1881)
C. Honigh, ‘Esaias Tegnér.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
Cd. Busken Huet, ‘Potgieter.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 3 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Potgieter.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 13 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘E.J. Potgieter. Eerste artikel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 15 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘E.J. Potgieter. Tweede artikel.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 16 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘Potgieter's Kritiek.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 49 (1885)
Johan Carl Zimmerman, ‘E.J. Potgieter. Herinneringen.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
Pieter Nicolaas Muller, ‘Potgieter ter beurze.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
W. Meerwaldt, ‘Bronbeek door E.J. Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 9 (1886)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
Albert Verwey, De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
Alex. H.H. Bechger, ‘[Deel 2]’, ‘E.J. Potgieter Een Nederlandsch criticus Door A. Bechger.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
Alex. H.H. Bechger, ‘E.J. Potgieter Een Nederlandsch criticus door A. Bechger.’ In: Het Belfort. Jaargang 3 (1888)
H.P.G. Quack, ‘Joh. C. Zimmerman. 1828-1888.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
H.J. Polak, ‘Constantin Huygens. Eene nalezing.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
Constantinus Bake en Taco H. de Beer, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 12 (1889)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Schriftelijke taalopgaven van de examens voor de akte van hoofdonderwijzer in 1890.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
Taco H. de Beer en C.H. den Hertog, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 13 (1890)
H.J. Polak, ‘Tweeërlei letterkundige kritiek.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
H.J. Polak, ‘Tweëerlei letterkundige kritiek.’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
J.H. Groenewegen, ‘Studies over Potgieter. De jeugd en de jongelingsjaren. (1808-1831.)’ In: De Gids. Jaargang 55 (1891)
[tijdschrift] Noord en Zuid, ‘Nauwkeurig lezen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 14 (1891)
C.H. den Hertog, ‘Nauwkeurig lezen.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 14 (1891)
J.H. Groenewegen, ‘Studies over Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 56 (1892)
J.H. van den Bosch, Jacob Cramer en C.H.Ph. Meijer, ‘Kleine meedeelingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 2 (1892)
W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
W.J.A. Jonckbloet, ‘VI. De tooneelcritiek.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: De twee laatste eeuwen (2) (1892)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 15 (1892)
Willem Zuidema, ‘Potgieter, Aan 't vensterke van Elzemoêr.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 3 (1893)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
W.G.C. Byvanck, ‘Groenewegen's Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 58 (1894)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter. XIII. Ter gedachtenis. 1813-1863.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter. XIV. William Shakespeare's geboortedag. 23 April 1564.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
C.H. den Hertog, ‘Nauwkeurig lezen. (Vervolg van Noord en Zuid XVI, bl. 480).’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
C.H. den Hertog, ‘Bijdragen tot de studie van Potgieter. XV. Heugenis van Wolfhezen. 6 Augustus 1863.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Constantinus Bake, Taco H. de Beer, C.H. den Hertog, J. Meijerink en C.J. Vierhout, ‘Verscheidenheden.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
J.W. Muller, ‘Eene duistere plaats bij Potgieter. (‘'t Omziens kilte’).’ In: Noord en Zuid. Jaargang 17 (1894)
Abraham Seyne Kok, ‘Aren-lezing.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 18 (1895)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
J.N. van Hall, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 60 (1896)
Jan Koopmans, ‘Potgieter's ‘Emma.’’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
Jan Koopmans, ‘Cornput's profeetsij. 4 Febr.-24 Febr. 1581. (Potgieter.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
G. Kalff, ‘Voor Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 61 (1897)
Albert Verwey, ‘Potgieter.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
Albert Verwey, Toen De Gids werd opgericht (1897)
Foeke Buitenrust Hettema, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
J.N. van Hall, ‘Aanteekeningen en opmerkingen.’ In: De Gids. Jaargang 63 (1899)
Jan Koopmans, ‘Aan New-York. (Potgieter.)’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
Albert Verwey, ‘Everhardus Johannes Potgieter door Albert Verwey.’ In: Tweemaandelijksch Tijdschrift. Jaargang 7 (1901)
[tijdschrift] Gids, De, ‘Letterkundige kroniek.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘Uit Potgieter's proza.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 12 (1902)
Pierre Daniel Chantepie de la Saussaye, ‘Potgieter's Brieven. Door Prof. Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 3 (1903)
Albert Verwey, ‘Everhardus Johannes Potgieter’ In: Luide toernooien (1903)
J.N. van Hall, ‘Verwey's Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
Willem Bilderdijk en J.H. van den Bosch, ‘Kleinigheden.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter en het Liberalisme Door C.G.N. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter en het Liberalisme Door C.G.N. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 1 (1905)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter en het Liberalisme Door C.G.N. de Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter en het Liberalisme Door C.G.N. de Voorys.’ In: De Beweging. Jaargang 2 (1906)
[tijdschrift] Taal en Letteren, ‘De stilstaanders, vs. 48.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 16 (1906)
Albert Verwey, ‘Bijdrage tot de Techniek van Potgieters Gedroomd Paardrijden Door Albert Verwey.’ In: De Beweging. Jaargang 3 (1907)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter en Busken Huet als critici Door Dr. C.G.N. De Vooys.’ In: De Beweging. Jaargang 3 (1907)
Alex Gutteling, ‘Potgieters Eeuwfeest Door Alex. Gutteling.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Albert Verwey, ‘Potgieteriana Door Albert Verwey.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Albert Verwey, ‘Een Hulde Door Albert Verwey.’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Is.P. de Vooys, ‘Sociale Hygiëne’ In: De Beweging. Jaargang 4 (1908)
Gideon Busken Huet, ‘Twee inedita van Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Arthur van Schendel, ‘Potgieter en de romantiek.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
J.N. van Hall, ‘Uit brieven van Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
Johan de Meester, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
J.H. Groenewegen, ‘Nog eens: Everhardus Johannes Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
H.P.G. Quack, ‘Mijne herinneringen aan Potgieter. - Fragment. -’ In: De Gids. Jaargang 72 (1908)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘E.J. Potgieter. (1808-1875)’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
F. Oudschans Dentz, ‘Suriname’, ‘Potgieter-herdenking.’ In: Neerlandia. Jaargang 12 (1908)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter's brieven aan Busken huet.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
C.G.N. de Vooys, ‘Herinneringen aan Drost in Potgieter's werk.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
C.G.N. de Vooys, ‘Potgieter's tijdzang: ‘een wonder is de nieuwe beurs.’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 2 (1908)
P.J. Blok, G.F. Haspels, E.B. Kielstra, K. Kuiper en Henri Smissaert, ‘Onze leestafel.’ In: Onze Eeuw. Jaargang 8 (1908)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
C.G.N. de Vooys, ‘Bijlage II. Voordracht van den heer Dr. C.G.N. de Vooys.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1910 (1910)
Gerrit van Rijn, ‘[Nicolaas Beets. Deel 1]’ In: Nicolaas Beets. Deel 1 (1910)
J. Verboven, ‘Twee aanhalingen van Potgieter terecht gebracht.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 5 (1911)
Joh. Dyserinck, ‘Huwelijk.’ In: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1911)
Joh. Dyserinck, ‘Busken Huet en Potgieter.’ In: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1911)
Joh. Dyserinck, ‘De jeugd van Geertruida Toussaint.’ In: Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint (1911)
Albert Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 8 (1912)
J. Bosboom Nz., ‘Brieven van A.L.G. Toussaint aan Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 76 (1912)
G. Kalff, ‘Het eerste geslacht tot 1848.’, ‘1. De mannen van de Gids: Drost (1810-'34). Heye (1809-'76). Bakhuizen van den Brink (1810-'65). Potgieter (1808-'75).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘III. 1870 tot heden.’, ‘Malcontenten en Hervormers. Potgieter. Huet en Multatuli. Van Vloten. Pierson.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘Potgieter en Busken Huet.’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Jules Persyn, ‘LVII. Ter gedachtenis van Everh. Johan Potgieter.’ In: Dr. Schaepman. Deel 1 (1912)
Jan Koopmans, W.H. Staverman en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Nieuwe tekstuitgaven.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 7 (1913)
A.L.G. Bosboom-Toussaint, Brieven aan E.J. Potgieter (1913)
H.P.G. Quack, ‘Derde hoofdstuk. Zwerftocht in de maatschappij. 1860-1868.’ In: Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913 (1913)
D. van Blom, M.H. van Campen en J.N. van Hall, ‘Bibliographie.’ In: De Gids. Jaargang 78 (1914)
Albert Verwey, ‘Een gesprek van generzijds Medegedeeld door Albert Verwey’ In: De Beweging. Jaargang 12 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Onze 19de-Eeuwsche Litteratuurgeschiedenis tot ‘80’’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
[tijdschrift] Neerlandia, ‘In den trant van Potgieter.’ In: Neerlandia. Jaargang 21 (1917)
Mea Verwey, ‘Potgieter's gedicht ‘De Jonge Priester’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 12 (1918)
W.H. Staverman, ‘De compositie van Potgieters proza.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 12 (1918)
Aernout Drost, Jan Pieter Heije, E.J. Potgieter en J.M. de Waal, ‘Briefwisseling van Aernout Drost met Potgieter en Heye.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
Albert Verwey en Mea Verwey, ‘Boekbeoordeelingen’ In: De Beweging. Jaargang 15 (1919)
W.H. Staverman, ‘Lief en leed in het Gooi.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 13 (1919)
G. Engels en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 14 (1920)
W.G.C. Byvanck, ‘Dante en Potgieter.’ In: De Gids. Jaargang 85 (1921)
Albert Verwey, ‘Potgieter en Hilda Wijk’ In: Proza. Deel V (1922)
Albert Verwey, ‘De poëzie van voor en van na 1880: onderscheid en overeenstemming’ In: Proza. Deel VII (1922)
Albert Verwey, ‘Vijf en twintig jaar’ In: Proza. Deel VII (1922)
A. Gildemeester, ‘Uit de herinneringen van Adriaan Gildemeester’ In: De Gids. Jaargang 89 (1925)
G. Engels, ‘Een misplaatst archaïsme bij Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
J. te Winkel, ‘VI. De eerste jaren van De Gids.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 6: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (1) (1925)
G. Engels, ‘Potgieter en Busken Huet.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
W.L. Bezema, ‘Sinte-Lucie-nacht.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
Albert Verwey, ‘Een briefje van Cobet aan Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 21 (1927)
J. te Winkel, ‘XIX. Jan Pieter Heije en Everhardus Johannes Potgieter.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
J. te Winkel, ‘Zesde tijdvak. (vervolg). Romantiek en realisme. 1830-1880 (vervolg).’, ‘VIII. Everhardus Johannes Potgieter.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
R. Pennink, ‘Aantekening bij een brief van Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 22 (1928)
R. Pennink, ‘Potgieter en de Amerikaanse letterkunde.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 23 (1929)
I.J. Brugmans, ‘Vijfde hoofdstuk Economische en sociale denkbeelden in het toenmalige Nederland’ In: De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870) (1929)
Juliette Louise Cohen, ‘Hoofdstuk III Dichters die door Dante geïnspireerd werden’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
N.A. Donkersloot, ‘Hoofdstuk II De Nieuwe Gids: Wording, Werking, Karakter, Ontbinding.’ In: De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894) (1929)
W.L. de Vreese, ‘Drie brieven van Potgieter aan J.F Willems’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
H.T. Colenbrander, ‘Uit het gidsarchief’ In: De Gids. Jaargang 95 (1931)
Maurits Sabbe, ‘Potgieter, Bakhuizen van den Brink en de Wedergeboorte der Vlaamsche Letterkunde na 1830 Door Prof. Dr. Maurits Sabbe Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1931 (1931)
J.E. van der Laan, ‘Potgieter - Sainte-Beuve - Taine.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 26 (1932)
Elisabeth Jongejan, ‘Eerste hoofdstuk. De humor-‘cultus’ in zijn verhouding tot de Romantiek.’ In: De humor-'cultus' der Romantiek in Nederland (1933)
Elisabeth Jongejan, ‘Tweede hoofdstuk. De opvattingen van het begrip ‘humor’ en zijn verhouding tot het lachwekkende tijdens den ‘cultus’.’ In: De humor-'cultus' der Romantiek in Nederland (1933)
[tijdschrift] Nieuwe Taalgids, De, ‘Withuys in zijn verhouding tot Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 28 (1934)
G.P.M. Knuvelder, ‘Potgieter en Helmers.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 28 (1934)
Catharina Ypes, ‘V. Petrarca in de letterkunde en kritiek van omstreeks 1800-1880’ In: Petrarca in de Nederlandse letterkunde (1934)
G.S. Overdiep, ‘Over Potgieters litteraire vormen III’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 4 (1935-1936)
G.S. Overdiep, ‘Over Potgieters litteraire vormen II’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 4 (1935-1936)
G.S. Overdiep, ‘[Nummer 2]’, ‘Over Potgieters litteraire vormen I’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 4 (1935-1936)
G.S. Overdiep, ‘Over Potgieters litteraire vormen IV’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 4 (1935-1936)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
H.T. Colenbrander, ‘Beredeneerde lijst van Gidsredacteuren 1837-1936’ In: De Gids. Jaargang 100 (1936)
G.M.J. Duyfhuizen, ‘Perk en Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 30 (1936)
G.S. Overdiep, ‘[Nummer 2]’, ‘Mevrouw Bosboom en Lucifer’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 5 (1936-1937)
Jacob Smit en J.A.F. Wils, ‘Boekbespreking’ In: Onze Taaltuin. Jaargang 7 (1938-1939)
J. Kamerbeek jr., ‘Imponderabilia op de weegschaal.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 33 (1939)
S.A. Krijn, ‘Potgieters bewerkingen naar het Zweeds’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 58 (1939)
B.H. Peteri, ‘Potgieter als reizanger.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 34 (1940)
Arnold J.T. Stakenburg, ‘Potgieter's familie’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)
Jacob Smit, ‘Dromen en visioenen in Potgieters werk.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
W.H. Staverman, ‘Potgieters ‘eene revue in het Bois de Boulogne’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
Jacob Smit en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 37 (1943)
Jan L. Walch, ‘De Romantiek’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
Gerben Colmjon, Conrad Busken Huet (1944)
Gerard Brom, ‘Potgieter en Multatuli.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 39 (1946)
Gerard Brom, ‘Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 39 (1946)
G.M.J. Duyfhuizen, ‘Perk en Potgieter.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 40 (1947)
Jacob Smit, ‘Over Potgieters ‘Afrid ter Valkenjagt’ (1842).’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 40 (1947)
C.G.N. de Vooys, 'De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw' (1947)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
Eduard Verkade, ‘Thorbecke, Potgieter en De Gids’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
Gerard Brom, ‘Potgieter en de Bijbel.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 44 (1951)
F. Jansonius, ‘Potgieter en Helmers.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 44 (1951)
Menno ter Braak, ‘Drost-Potgieter’ In: Verzameld werk. Deel 7 (1951)
W.H. Staverman, ‘Een eeuws wake.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 45 (1952)
E.J. Potgieter, F.A. Snellaert, M. de Vroede en J.F. Willems, ‘Willems, Potgieter en De Gids Door Lic. M. De Vroede’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1952 (1952)
Marie Ramondt, ‘De jongere en de late Potgieter tegenover de humor. Een Evolutie van de 18e eeuwse Lach.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
W.H. Staverman, ‘Potgieter en de Aprilbeweging.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 47 (1954)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Potgieter 1808-1875’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
W.H. Staverman, ‘Potgieter en een brief uit de verenigde staten.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 48 (1955)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Bij Potgieters translatie’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
E. du Perron, ‘Al of niet van Potaard’ In: Verzameld werk. Deel 4 (1956)
A.P. Braakhuis, ‘Potgieters ‘De Nalatenschap van den Landjonker’: structuur van de cyclus.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
W.A.P. Smit, ‘De structuur van Potgieters ‘De Nalatenschap van den Landjonker’.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
Arnold J.T. Stakenburg, ‘Potgieters familie.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 50 (1957)
P.M. Boer-den Hoed, ‘E.J. Potgieters verblijf in Zweden 1831-1832’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 2 (1958)
W.J.H. Caron, D.Th. Enklaar, C.M. Geerars, C.B. van Haeringen en G.P.M. Knuvelder, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 51 (1958)
Garmt Stuiveling, ‘IV [De humoristische richting]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘Het verleden als gids 1832-1856’, ‘I [De opkomst van de historische stroming]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘V [Politieke poëzie en zangen des tijds]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘II [Oprichting en ontwikkeling van de Gids]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
Garmt Stuiveling, ‘III [Historie en humor]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
P.M. Boer-den Hoed, ‘P.M. Boer-den Hoed Een onbekende brief van Potgieter’ In: De Gids. Jaargang 122 (1959)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VII 1830-1880’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
J.C. Brandt Corstius en G.M.J. Duyfhuizen, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 54 (1961)
F.W. van Heerikhuizen, ‘Structuur en achtergrond van ‘De nalatenschap van den landjonker’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 55 (1962)
John Bake, F.W.B. van Bell, A.L.G. Bosboom-Toussaint, Willem Gerard Brill, W.G.C. Byvanck, Thomas Anthony Fruin, Robert Fruin, Jacobus Antonie Fruin, R. Frui Th. Az., J.H. Gebhard, J.N. van Hall, Daniël Hartevelt, J. van Heijst, G. van der Hoeven, W.J.A. Jonckbloet, Ernst Julius Kiehl, Willem Jan Knoop, Abraham Kuyper, H.W. van der Mey, R.P.J. Tutein Nolthenius, C.W. Opzoomer, E.J. Potgieter, H.P.G. Quack, Alexander Frederik de Savornin Lohman, Jacobus Hendrik Laurentius van der Schaaff, W. Siewertsz van Reesema, Jérome Alexandre Sillem, S. Vissering, Hendrik Vollenhoven en B.H.C.K. van der Wijck, ‘Robert Fruin in brieven en andere stukken medegedeeld door J. van Heijst’ In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap. Deel 77 (1963)
A.P. Braakhuis, ‘Sonnetten van Potgieter’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 56 (1963)
Gerben Colmjon, ‘Het goed ingelichte publiek VIII’ In: De beweging van tachtig (1963)
C.F.P. Stutterheim, ‘Het conflict der werkelijkheden in het taalkunstwerk’ In: Conflicten en grenzen (1963)
Han Lammers, ‘Han Lammers Een avond aan het hof’, ‘Gidsfossiel uit De Gids van 100 jaar geleden’ In: De Gids. Jaargang 128 (1965)
Jacob Smit, ‘De correspondentie Potgieter - Huet’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 58 (1965)
Jacob Smit, ‘Vertraagd verweer inzake Potgieter's ‘De nalatenschap van den Landjonker’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 60 (1967)
R.A. Cornets de Groot, ‘r.a. cornets de groot het mirakels orakel’ In: Maatstaf. Jaargang 15 (1967-1968)
F.W. van Heerikhuizen, ‘Nogmaals ‘De Nalatenschap van den Landjonker’’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
W.A.P. Smit, ‘Naschrift’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 61 (1968)
Jacob Smit, ‘Een verloren-gewaand hoofdstuk van Potgieters ‘Herinneringen en Mijmeringen’’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 84 (1968)
R.C. Bakhuizen van den Brink, De studietijd van R.C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht (1969)
Bernt Luger, ‘Potgieter een markies van Carabas?’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
Hans Reeser, ‘H.C. Andersens persoon en werk door Potgieter beoordeeld’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 64 (1971)
Rob Nieuwenhuys, ‘2. Acht Indische jaren’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
Rob Nieuwenhuys, ‘VII Conrad Busken Huet’, ‘1. Het ‘geval-Hasselman’’ In: Oost-Indische spiegel. (1972)
J.G. Kooij, J.J.A. Mooij, P.F. Schmitz en W.A.M. de Vroomen, ‘Boekbesprekingen’ In: Forum der Letteren. Jaargang 1973 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘E.J. Potgieter (1808-1875) [2]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘E.J. Potgieter (1808-1875) [1]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
J.S. ten Brinke, P.J. Buijnsters, Hugo de Jonghe en Peter van Zonneveld, ‘Boekbeoordelingen’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 69 (1976)
Reinder P. Meijer, ‘VII Moralists and anti-moralists Nineteenth century’ In: Literature of the Low Countries (1978)
C.M. Geerars, ‘Hoofdstuk IV Poot en Willis’ In: Hubert Korneliszoon Poot (1979)
Olf Praamstra, ‘Een steen des aanstoots Olf Praamstra’ In: Voortgang. Jaargang 2 (1981)
Walter Couvreur en Ada Deprez, ‘Potgieters verblijf te Antwerpen in 1830 Enkele dagboekbladen door W. Couvreur en A. Deprez, leden der Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1982 (1982)
Nicolaas Beets, ‘Leiden, woensdag 25 november 1835 ’ In: Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836 (1983)
M.H. Schenkeveld, ‘Perk, Potgieter en Doorenbos De interpretanten van ‘De schim van P.C. Hooft’ Margaretha H. Schenkeveld’ In: Voortgang. Jaargang 5 (1984)
James S. (Jim) Holmes, ‘Jacob Lowland Dreamed Biking’ In: Maatstaf. Jaargang 32 (1984)
Bernt Luger, ‘E.J. Potgieter 1808-1875’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
E.H. Kossmann, ‘4. Nederland in de jaren 1840’ In: De Lage Landen 1780-1980 (1986)
Hans Reeser, ‘De gang van een intrigerende uitspraak: ‘arbeid adelt-intrigue onteert’ H. Reeser’ In: Voortgang. Jaargang 8 (1987)
Remieg Aerts, Piet Calis, Tineke Jacobi en Joke Relleke, ‘‘De fakkel der verlichting’: 1865-1880’ In: De Gids sinds 1837 (1987)
Remieg Aerts, Piet Calis, Tineke Jacobi en Joke Relleke, ‘Een liberaal tijdschrift: 1844-1865’ In: De Gids sinds 1837 (1987)
Tineke Jacobi en Joke Relleke, ‘Een ‘echt Kritiesch Tijdschrift’: 1837-1843’ In: De Gids sinds 1837 (1987)
Lieneke Frerichs, J.D.F. van Halsema, Frank Ligtvoet, M. Stapert-Eggen, H.A. Wage en C.A. Zaalberg, ‘Gedenksteen voor Albert Verwey Kloksteeg 25 Leiden 13 november 1987 Die ene ster Albert Verwey en P.N. van Eyck Door Dr. H.A. Wage’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1988 (1988)
Anne de Vries, ‘Hoofdstuk een Inleiding’ In: Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 (1989)
Hans Reeser, ‘Potgieters tuchtiging van J.J.L. ten Kate Gids-beginselen en Gids-kritiek H. Reeser’ In: Voortgang. Jaargang 13 (1992)
Jan Fontijn, ‘Hoofdstuk 1 Geschiedenis van de biografie’ In: De Nederlandse schrijversbiografie (1992)
Marianne Peereboom, ‘Potgieter en Pater over Nederland in de zeventiende eeuw De burgerman en de estheet Marianne Peereboom’ In: Literatuur. Jaargang 10 (1993)
Tineke Jacobi en Joke Relleke, 'De leus van vooruitgang! Het literaire program van De Gids onder Potgieter en Bakhuizen van den Brink' (1995)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘II 1840: De vier Reveils’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 23 De literatuur van ‘de lelijke tijd’’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Deel drie ‘Eenheid van geest en streven’, 1848-1865’, ‘Hoofdstuk 10 De vormverandering van het tijdschrift’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Deel een ‘Toen De Gids werd opgericht’’, ‘Hoofdstuk 1 Een ‘bespottelijke boekverkooperstwist’ en een prospectus’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 3 Aanzetten tot verandering in de jaren 1830’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 16 Liefde voor de werkelijkheid: de taak van de kunst’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Deel vier ‘Het rijk der bezadigden’, 1865-1895’, ‘Hoofdstuk 17 De Gids na 1865: receptie en aspiraties’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 6 ‘In een stijl van vooruitgang’’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 9 Nationaliteit, burgerschap en kunst’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 8 In de liberale beweging’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 11 Politiek volgens de doctrinaire liberalen’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Deel twee ‘De partij der beweging’, 1837-1847’, ‘Hoofdstuk 5 De eerste periode’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Remieg Aerts, ‘Hoofdstuk 7 Geschiedenis als ideologie’ In: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (1997)
Toos Streng, ‘Toos Streng De mantel der liefde’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Olf Praamstra, ‘De visie van E.J. Potgieter en Conrad Busken Huet op de Verenigde Staten Droom of nachtmerrie Olf Praamstra’ In: Literatuur. Jaargang 14 (1997)
Marita Mathijsen, ‘Liever een fikse vijand dan een lauwe vriend Gesprek met Everhardus Johannes Potgieter (1808-1875)’ In: De geest van de dichter. Tien zogenaamde gesprekken met negentiende-eeuwse schrijvers (1998)
Ellen Krol, ‘Ellen Krol De gelukkige man’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
Jan Oosterholt, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 117 (2001)
Ellen Krol, 'De gelukkige man' (2001)
Rob van de Schoor, ‘Van De Gids tot De Genestet Enkele opvattingen over kinderpoëzie in de periode 1838-1858 Rob van de Schoor’ In: Literatuur zonder leeftijd. Jaargang 16 (2002)
Kees Thomassen, ‘Potgieter, de schrik van schrijvers en zetters’ In: Nieuw Letterkundig Magazijn. Jaargang 21 (2003)
Jacob van Lennep, ‘Waardering: ‘ken-je onzen Van Lennep dan niet?’’ In: De roos van Dekama (2003)
Willem van den Berg, ‘De negentiende-eeuwse literatuur: leverancier van clichés rond de Nederlandse identiteit Willem van den Berg Emeritus Universiteit van Amsterdam’ In: Praagse perspectieven 2 (2004)
Karina van Dalen-Oskam, Dirk Kinable en Francien Petiet, ‘Signalementen’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 120 (2004)
Jan Oosterholt, ‘‘Geesel Hollands’ of ‘Man onzer eeuw’? Napoleon als splijtzwam in het Nederlandse literaire veld omstreeks 1840 Jan Oosterholt (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)’ In: Internationale Neerlandistiek. Jaargang 2011 (2011)
J.J. Deetman en Gerrit van Rijn, ‘In zijn ambt.’ In: Nicolaas Beets. Deel 2 (ca. 1915)


Terug naar overzicht