Tussen stigma en charisma


auteur: Paul Schnabel


bron: Paul Schnabel, Tussen stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid. Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam 1982  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Tussen stigma en charisma

Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid

Paul Schnabel


Inhoudsopgave

I nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke volksgezondheid A. De onrust en de ongerustheid

B. Geestelijke Volksgezondheid en Geestelijke Gezondheidsleer

II nieuwe religieuze bewegingen in nederland

III de aantrekkingskracht van de nieuwe religieuze bewegingen A. De omvang van de nieuwe religieuze bewegingen

B. De nieuwe religieuze bewegingen in de publieke opinie

C. De toekomst van de nieuwe religieuze bewegingen

IV sekte of cult? charisma of stigma? A. De nieuwe religieuze bewegingen en de kerk-sektetypologie

B. Een voorbeeld van een beweging in ontwikkeling: Scientology

C. De betekenis van het charismatische leiderschap in nieuwe religieuze bewegingen

V monisme, mystiek en meditatie

A. Het hindoeïstische monisme

B. Meditatie en mystiek

C. De alledaagse mystiek van Transcendente Meditatie

VI een overzicht van het psychologische en psychiatrische onderzoek naar leden en ex-leden van nieuwe religieuze bewegingen

VII hulpbehoefte, hulpvraag en hulpverlening A. De situatie in Nederland

B. De situatie in de Bondsrepubliek

C. Overwegingen voor een beleid

VIII hersenspoeling, ‘snapping’ of bekering?

IX deprogrammeren: de duivel uitdrijven met beëlzebub

X de toekomst van godsdienst, kerken en sekten in Nederland

XI de kernculturele behoefte aan een paracultureel aanbod A. De betekenis van het paraculturele aanbod

B. Het paraculturele aanbod nader bezien

XII op zoek naar een nieuwe verhouding tussen kerk en staat

epiloog

bijlage

aangehaalde literatuur

samenvatting

zusammenfassung

dankwoord

curriculum vitae