auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P. Leendertz (jr.)

geboren: 1860
overleden: 1936


Biografie(ën) over P. Leendertz (jr.)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van P. Leendertz (jr.)

Het leven van Vondel (alleen scans beschikbaar) , 1910
Sprokkelingen uit onze letterkunde, 1920
Uit den Muiderkring (alleen scans beschikbaar) , 1935

Uitgaven van P. Leendertz (jr.)

Middelnederlandsche dramatische poëzie, 1907

Werken in een editie van P. Leendertz (jr.)

Der minnen loep (1845-1846)
Het Middelnederlandsche leerdicht Rinclus (1893)
Warenar (1896)
Buskenblaser (1897)
Die Hexe (1897)
Lippijn (1897)
Truwanten (1897)
Floris ende Blancefloer (1912)
Strophische gedichten (1918)
Geuzenliedboek (1924-1925)
Het Geuzenliedboek, nr. 30 en 65 (1924-1925)
Het 'Wilhelmus van Nassouwe' (1925)
Het leven van Joost van den Vondel (1932)
Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden (1932)

Primaire teksten van P. Leendertz (jr.) elders in de dbnl

P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 14 (1895)
J.H. van den Bosch, J.J.A.A. Frantzen, P. Leendertz (jr.) en J.B. Schepers, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Nog eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Geerde.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Alva's bril.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
W. van der Heide en P. Leendertz (jr.), ‘Noch eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
P. Leendertz (jr.) en F.A. Stoett, ‘Nog eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
P. Leendertz (jr.), ‘Rijm.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
P. Leendertz (jr.) en Jacob van Maerlant, ‘Naar aanleiding van Maerlant's Strophische gedichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 18 (1899)
P. Leendertz (jr.), ‘Rose 8832.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 18 (1899)
P. Leendertz (jr.), ‘Maerlant's Strophische gedichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 19 (1900)
P. Leendertz (jr.), ‘X Goede boerden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
P. Leendertz (jr.), ‘Eenige geneuchlijcke dichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
P. Leendertz (jr.), ‘Het eindexamen der gymnasia.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
P. Leendertz (jr.), ‘Een paar Middelnederlandsche bastaardwoorden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 23 (1904)
P. Leendertz (jr.), ‘Een merkwaardige catalogus.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 24 (1905)
P. Leendertz (jr.), ‘Van den Cnape van Dordrecht.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 16 (1906)
P. Leendertz (jr.) en J.W. Muller, ‘Straatroepen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25 (1906)
P. Leendertz (jr.), ‘Dr. de Raaf's uitgaven van Elckerlyc en Lanseloet.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
P. Leendertz (jr.), ‘Over middeleeuwsche tooneelvertooningen.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
P. Leendertz (jr.), ‘Varianten in een gedicht van Bilderdijk.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 31 (1912)
P. Leendertz (jr.), ‘Vondel's Roskam.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Op de jonghste Hollantsche transformatie.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘[Kleine mededeelingen]’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Wtvaert en treur-dicht van Henricus de Groote.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 36 (1917)
G.J. Boekenoogen, P. Leendertz (jr.) en C.H.Ph. Meijer, ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
Adriaan Beets en P. Leendertz (jr.), ‘[Kleine mededeelingen]’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Mariken van Nieumeghen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Nu noch, vs. 155 vlgg.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘[Vondel, Joost van den]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Den haring om de kuit braden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Spaansche Brabander, vs. 455.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Over eenige genitiefbepalingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Middeleeuwsche afschrijvers en vertalers.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Ontcliven.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 39 (1920)
D.C. Hesseling en P. Leendertz (jr.), ‘Moortmisse.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
P. Leendertz (jr.), ‘Het slot van Vondel's Lucifer.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
P. Leendertz (jr.), ‘[Leendertz, Pieter]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (1924)
P. Leendertz (jr.), ‘Vondel op het St.-Lucasfeest.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 45 (1926)

Secundaire literatuur over P. Leendertz (jr.) in de dbnl

[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Een veelbesproken blijspel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 (1898)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
Jan Koopmans, W.H. Staverman en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Nieuwe tekstuitgaven.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 7 (1913)
G.J. Geers, ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Gloriant.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 40 (1921)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 16 (1922)
Albert Verwey, ‘Dr. J. Leendertz Jr.: Het leven van Vondel’ In: Proza. Deel V (1922)
J. Daniels, ‘Moortmisse.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 43 (1924)
G.G. Kloeke en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Jacob Haantjes, J.J. Salverda de Grave en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
C.B. van Haeringen en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 26 (1932)
Gerrit Kamphuis, ‘Geuzenliedboek No. 162 en 206’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)


Terug naar overzicht