auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
P. Leendertz (jr.)

geboren: 1860
overleden: 1936


Biografie(ën) over P. Leendertz (jr.)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

Werken van P. Leendertz (jr.)

Het leven van Vondel (alleen scans beschikbaar) , 1910
Sprokkelingen uit onze letterkunde, 1920
Uit den Muiderkring (alleen scans beschikbaar) , 1935

Uitgaven van P. Leendertz (jr.)

Middelnederlandsche dramatische poëzie, 1907

Werken in een editie van P. Leendertz (jr.)

Der minnen loep (1845-1846)
Het Middelnederlandsche leerdicht Rinclus (1893)
Warenar (1896)
Buskenblaser (1897)
Die Hexe (1897)
Lippijn (1897)
Truwanten (1897)
Floris ende Blancefloer (1912)
Strophische gedichten (1918)
Geuzenliedboek (1924-1925)
Het Geuzenliedboek, nr. 30 en 65 (1924-1925)
Het 'Wilhelmus van Nassouwe' (1925)
Het leven van Pieter Corn. Hooft en de Lykreeden (1932)

Primaire teksten van P. Leendertz (jr.) elders in de dbnl

P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 14 (1895)
J.H. van den Bosch, J.J.A.A. Frantzen, P. Leendertz (jr.) en J.B. Schepers, ‘Kleine mee-delingen over boekwerken.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 15 (1896)
P. Leendertz (jr.), ‘Nog eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 7 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Het Zutfensch-Groningsche handschrift.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Geerde.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
P. Leendertz (jr.), ‘Alva's bril.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 16 (1897)
W. van der Heide en P. Leendertz (jr.), ‘Noch eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
P. Leendertz (jr.) en F.A. Stoett, ‘Nog eens de Warenar.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 8 (1898)
P. Leendertz (jr.), ‘Rijm.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 9 (1899)
P. Leendertz (jr.) en Jacob van Maerlant, ‘Naar aanleiding van Maerlant's Strophische gedichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 18 (1899)
P. Leendertz (jr.), ‘Rose 8832.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 18 (1899)
P. Leendertz (jr.), ‘Maerlant's Strophische gedichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 19 (1900)
P. Leendertz (jr.), ‘X Goede boerden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
P. Leendertz (jr.), ‘Eenige geneuchlijcke dichten.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 20 (1901)
P. Leendertz (jr.), ‘Het eindexamen der gymnasia.’ In: De Gids. Jaargang 66 (1902)
P. Leendertz (jr.), ‘Een paar Middelnederlandsche bastaardwoorden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 23 (1904)
P. Leendertz (jr.), ‘Een merkwaardige catalogus.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 24 (1905)
P. Leendertz (jr.), ‘Van den Cnape van Dordrecht.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 16 (1906)
P. Leendertz (jr.) en J.W. Muller, ‘Straatroepen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 25 (1906)
P. Leendertz (jr.), ‘Dr. de Raaf's uitgaven van Elckerlyc en Lanseloet.’ In: De Gids. Jaargang 71 (1907)
P. Leendertz (jr.), ‘Over middeleeuwsche tooneelvertooningen.’ In: De Gids. Jaargang 73 (1909)
P. Leendertz (jr.), ‘Varianten in een gedicht van Bilderdijk.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 31 (1912)
P. Leendertz (jr.), ‘Vondel's Roskam.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Op de jonghste Hollantsche transformatie.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 34 (1915)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘[Kleine mededeelingen]’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Wtvaert en treur-dicht van Henricus de Groote.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 35 (1916)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 36 (1917)
G.J. Boekenoogen, P. Leendertz (jr.) en C.H.Ph. Meijer, ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Kleine mededeelingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
Adriaan Beets en P. Leendertz (jr.), ‘[Kleine mededeelingen]’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Mariken van Nieumeghen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Nu noch, vs. 155 vlgg.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘[Vondel, Joost van den]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (1918)
P. Leendertz (jr.), ‘Den haring om de kuit braden.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Spaansche Brabander, vs. 455.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Over eenige genitiefbepalingen.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Middeleeuwsche afschrijvers en vertalers.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 38 (1919)
P. Leendertz (jr.), ‘Ontcliven.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 39 (1920)
D.C. Hesseling en P. Leendertz (jr.), ‘Moortmisse.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
P. Leendertz (jr.), ‘Het slot van Vondel's Lucifer.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 42 (1923)
P. Leendertz (jr.), ‘[Leendertz, Pieter]’ In: Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 6 (1924)
P. Leendertz (jr.), ‘Vondel op het St.-Lucasfeest.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 45 (1926)

Secundaire literatuur over P. Leendertz (jr.) in de dbnl

[tijdschrift] Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, ‘Een veelbesproken blijspel.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 17 (1898)
Albert Verwey, ‘Boeken, Menschen en Stroomingen’ In: De Beweging. Jaargang 6 (1910)
Jan Koopmans, W.H. Staverman en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen. Nieuwe tekstuitgaven.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 7 (1913)
G.J. Geers, ‘Geuse-vesper.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 37 (1918)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Gloriant.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 40 (1921)
C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 16 (1922)
Albert Verwey, ‘Dr. J. Leendertz Jr.: Het leven van Vondel’ In: Proza. Deel V (1922)
J. Daniels, ‘Moortmisse.’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 43 (1924)
G.G. Kloeke en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Jacob Haantjes, J.J. Salverda de Grave en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 20 (1926)
C.B. van Haeringen en C.G.N. de Vooys, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 26 (1932)
Gerrit Kamphuis, ‘Geuzenliedboek No. 162 en 206’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 61 (1942)


Terug naar overzicht