auteurs

alle auteurs

Middeleeuwen

Gouden Eeuw

Achttiende Eeuw

Negentiende Eeuw

Twintigste Eeuw

Eenentwintigste Eeuw

 

 

zoeken in

 
J.A. Alberdingk Thijm

geboren: 13 augustus 1820 te Amsterdam
overleden: 17 maart 1889 te Amsterdam

pseudoniem(en)/naamsvariant(en):
Pauwels Foreestier


Biografie(ën) over J.A. Alberdingk Thijm

F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)
Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche letteren in de XIXe eeuw. Deel 2 (1888)
P.J. Blok en P.C. Molhuysen, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 5 (1921)
H.H. Knippenberg, Memoriaal. Herinneringsbeelden met enige portretten en naamregister (1949)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)
J.A. Alberdingk Thijm, Een keuze uit zijn werk (ed. Projektgroep van het Instituut Nederlands van de KU Nijmegen) (1972)
G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)
G.J. van Bork, Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I) (2003-....)

Werken van J.A. Alberdingk Thijm

Drie gedichten, 1844
De klok van Delft, 1846
'Beatrijs', 1847
Legenden en fantasiën, 1847
De organist van den dom, 1848
Palet en harp, 1849
Karolingsche verhalen, 1851
Het voorgeborchte, 1853
Het voorgeborchte en andere gedichten, 1853
Magdalena van Vaernewyck, 1854
Isaäc da Costa, 1860
Levensbericht van Joost van den Vondel, 1867
Wat wil men u doen vieren?, 1872
Portretten van Joost van den Vondel, 1876
Verspreide verhalen in proza, 1879-1884
P.C. Hoofts Warenar met den Pot, 1881
Bundel gedichten, schetsen, novellen van I.A.A. Th. en zijn dochter C.Alb. Thijm, 1883
Karolingsche verhalen, 1884 (2de druk)
Karolingsche verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1948 (5de druk)

Uitgaven van J.A. Alberdingk Thijm

Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 1-2, 1850-1852
Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 1: XIIe, XIIIe, XIVe, XVe, en XVIe eeuw. (alleen scans beschikbaar) , 1850
Gedichten uit de verschillende tijdperken der Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur. Deel 2: 1ste en aanvang der 2de helft van de XVIIe eeuw (alleen scans beschikbaar) , 1852
Verspreide gedichten 1841-1889 (alleen scans beschikbaar) , 1894
Werken. Deel 9. Portretten van Joost van den Vondel (alleen scans beschikbaar) , 1908
Verzamelde werken, 1908-1925
Werken. Deel 10. Verspreide verhalen. Deel 1 (alleen scans beschikbaar) , 1909
Verspreide verhalen (alleen scans beschikbaar) , 1909
Werken. Deel 11. Verspreide verhalen. Deel 2 (alleen scans beschikbaar) , 1910
Werken. Deel IX. Verspreide verhalen in proza. Deel IV (alleen scans beschikbaar) , 1925
F.A. Snellaert en J.A. Alberdingk Thijm. Briefwisseling 1843-1872, 1971
Een keuze uit zijn werk (ed. Projektgroep van het Instituut Nederlands van de KU Nijmegen), 1972

Werken in een editie van J.A. Alberdingk Thijm

Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 1: 1605-1620 (1887)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften (12 delen) (1887-1898)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 2: 1621-1631 (1888)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 3: 1631-1639 (1891)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 4: 1639-1642 (1892)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 5: 1643-1647 (1894)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 6: 1648-1655 (1895)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 7: 1656-1657 (1895)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 10: 1660-1663 (1896)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 8: 1658-1660 (1896)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 9: 1660 (1896)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 11: 1663-1670 (1898)
Dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften. Deel 12: 1671-1679 (1898)

Primaire teksten van J.A. Alberdingk Thijm elders in de dbnl

J.A. Alberdingk Thijm, ‘Angela en la Badoni. (Rijnherinnering.)’ In: De Gids. Jaargang 13 (1849)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Andwoord voor den beoordeelaar mijner historische brochure ‘De Giftbrief van Koning Karel, enz.’ in de Vaderlandsche Letteroefeningen van September, 1849; Boekb. bl. 488 en volg.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Floris ende Blancefloer, door Diederic van Assenede. (XIIIde eeuw.)’ In: De Gids. Jaargang 14 (1850)
J.A. Alberdingk Thijm en T.W.J. Juynboll, ‘Bibliographisch Album.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Hollandsche Bouwkunst. Noord-Hollandsche Huizen.’ In: De Gids. Jaargang 15 (1851)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Twee Hollandsche graven. Het geschiedboek en de overlevering.’ In: De Gids. Jaargang 16 (1852)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Geschiedbeoefening.’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Levensbericht van Victor Hubert Delecourt (vanden Hove).’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1854 (1854)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Inleiding.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm en Diederik van Assenede, ‘Floris ende Blancefloer: een ander handschrift van het Dietsche gedicht.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eene bouwlootse der XIXe eeuw.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm en Joost Hiddes Halbertsma, ‘Hindeloper vrouwenkleeding, door Dr J.H. Halbertsma.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Kunst en archaeologie in Nederland.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Amsterdamsche ten-toon-stelling van schilderijen, enz. In 1854.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Andwoord voor den heer Is. Warnsinck, op zijne ‘teregtwijzing aan den heer J.A. Alberdingk Thijm’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De abdij van Rolduc.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Avis a nos amis a l'étranger.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De gothiek te Rome.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Kunstmatige produktie.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 1 (1855)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm en N. Donker, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het standbeeld van Lourens Coster.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Amsterdamsche ten-toon-stellingen. I.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een schoolmeester van het jaar CIƆ.IƆ.XC’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm en Prudens van Duyse, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe bouwwerken en bouwherstellingen in Nederland.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlands eereplaats in den Dom van Keulen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm en Joost Hiddes Halbertsma, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche dramatiek. Hoofts ‘Schijnheiligh’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm en J. van Vloten, ‘Eene onuitgegeven komoedie van Hooft.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het nieuwe monument, te Amsterdam.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 2 (1856)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Autaar ten Oosten, de grondslag der kerkbouwsymboliek.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, Edward van Even en Karel-Frans Stallaert, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling; ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm en Paul Fredericq, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche Oudheden, door Pauwels Foreestier, Buikslooter.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Autaar ten Oosten, de grondslag der kerkbouwsymboliek.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe bouwwerken, - herstellingen, en - voltooyingen in Nederland. II. Kerken.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm en Johannes Hermanus Gunning, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling; Ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Amsterdamsche Ten-toon-stellingen, in 1856. II. VIIIe brief van Pauwels Foreestier.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm en Jacob van Lennep, ‘Amsterdam: thands en vroeger, door Mr J. van Lennep.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 3 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, Cd. Busken Huet en Carl A.X.G.F. Sicherer, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 21 (1857)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe bouwwerken, -voltooyingen en -herstellingen in Nederland. IV. Kerken (III).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling. (Ernst en scherts.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Warandmeester, bij gelegenheid der Vierde ‘Openinghe’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm en Edward van Even, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling: ernst en scherts.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Ten-toon-stelling van Oudheden, te Amsterdam, in 1858. Xe brief van Pauwels Foreestier aan den Bestuurder der ‘D. Warande’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Amsterdamsche Kunst-Ten-toon-stellingen in 1858. XIe brief van Pauwels Foreestier, Buikslooter, aan zijn Vriend D.P. tot Vrijburg (in Baden).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Willen wij alleen de Gothiek?’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 2.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Ikonografie der Onbevlekte Ontvangenis.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, Edward van Even en Frans Hendrik Mertens, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche Warande’. 1858. No 4.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Wandalisme.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, J.H. van Dale en Bernardus Jani, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe bouwwerken, -voltooyingen en -herstellingen in het Koninkrijk der Nederlanden. v. Kerken (IV).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwe bouwwerken en bouwherstellingen in Nederland. III. Kerken (II).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 4 (1858)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De romaansche kunst in ons vaderland.’ In: De Gids. Jaargang 23 (1859)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Reyer Anslo. Eene kleine bijdrage tot ontwarring zijner Geschiedenis.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm en Fransiscus Bock, ‘Over den vorm van het misgewaad, door Dr Franciscus Bock, Pr.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eene bouwkunst voor onze tijd.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Ten-toon-stellingen. XIIIe brief van Pauwels Foreestier, Buikslooter. Aan den Wel-Edelen Heer Kerstant van Aelbertsveldt (gezegd Markies van Carabas),’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm en W.H. James Weale, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Amsterdamsche ten-toon-stellingen van 1860, Met de bekrooning der matadors, ‘bly-eindighe’ dramatische droom, in twee tafereelen, Door Egbertus Wilhelmus Negovagus. met eenige deels objektieve, maar vooral subjektieve aanteekeningen verrijkt van den heer Th. Kirghbijl ten Dam.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Vlaamsch-Hollandsche Beweging van 1860.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Maria-legenden.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
K. van Aeldersveldt en J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm en W.J. Hofdijk, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bij de dood van Da Costa.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin bimestriel de la ‘Dietsche warande’. 1859-1860 (Févr.) No 3.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche ten-toon-stellingen, in 1859.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Wandalisme. XX. Een repliek voor den heer J.H. Leliman. A propos van Wandalisme (II).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche ten-toon-stellingen, in 1859. XIIe brief van Pauwels Foreestier, Buikflooter. (Vervolg van bladz. 56.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Maria-legenden. (Vervolg van bl. 284.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm en Fransiscus Bock, ‘Over den vorm van het misgewaad, Door Dr Franciscus Bock, Pr. (Vervolg van bl. 265.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Van ‘plaesteraers’: Eene studie over het beginsel ‘schijn-en-waarheid’ in de kunst.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen, en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm en Th. Kirghbijl ten Dam, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
J.A. Alberdingk Thijm, L.R. Beynen, J.T. Buys en N.J. den Tex, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 26 (1862)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Fabelen van den H. Cyrillus in het Nederlandsch, Door Th. Kirghbijl ten Dam.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm en W.J.C. van Hasselt, ‘Genealogische aanteekeningen over Nederlandsche Letterkundigen en Kunstenaars, Door Mr W.J.C. van Hasselt en J.A. Alb. Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, Johan Michael Dautzenberg en W.J. Hofdijk, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Wandalisme.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Fabelen van den H. Cyrillus in het Nederlandsch, door Th. Kirghbijl ten Dam. (Vervolg van bl. 103.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Kerken van den Architekt Petr. Jos. Hub. Cuypers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm en W.J.C. van Hasselt, ‘Over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Kerken van den Architekt Petr. Jos. Hub. Cuypers. VI.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Kerken van den Architekt Petr. Jos. Hub. Cuypers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm en Th. Kirghbijl ten Dam, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm en D. Carnel, ‘Grafsteê-triptychon van de eerste helft der XVIe Eeuw, Door D. Carnel, Pr. en J.A. Alb. Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nadere bizonderheden uit het letterkundige Levenschronijkjen van Pieter Pypers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De ‘Konst’ en de ‘Heeren’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Berichten, wenken, vragen, briefwisseling.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Constantin Huygens en de Familie Van Dorp.’, ‘Op de doot van vrouw Anna Killegrew, verdroncken onder de Brugge van Londen den. 16 Julij. 1641.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over eene herleving der Monumentale Schilderkunst in Noord-Nederland. De historische tafereelen in de zalen van ‘Arti et amicitiae’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een woord voor den heer A. Ising en de zijnen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 6 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, Pieter Rutger Feith, Samuel Adrianus Naber en H.G. van de Sande Bakhuyzen, ‘Bibliographisch album.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Nederlandsch Woordenboek.’ In: De Gids. Jaargang 29 (1865)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het wapen der stad Amsterdam.’ In: De Gids. Jaargang 30 (1866)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Brieven van Pauwels Foreestier.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Weêr eens een brief van Pauwels Foreestier.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nog eens een brief van Pauwels Foreestier.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie. (Uitgaven van boeken, platen en muziek.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tom. VIIe. - No 5 & 6.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tom. VIIe. - No 4.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De snede der Kerkgewaden.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De afstamming der laatste Heeren van Brederode.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De harmoniën van het Oude en Nieuwe Testament in de beeldende kunst.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Kunstmuzeüm te Amsterdam.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tom. VIIe. - No 1-2.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Aiol.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tom. VIIe. - No 3.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het herlevend Heidendom.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm en Champfleury, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 7 (1866-1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Levensberichten der afgestorvene medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.’, ‘Bijlage tot de Handelingen van 1868. Leiden, E.J. Brill. 1868.’, ‘Levensbericht van Mr. Hendrik Adriaan Antoni van Berckel.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1868 (1868)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De vondelsfeesten.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Constantin Huygens. Onuitgegeven hss. en nadere letterkundige bizonderheden.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm en Jan Willem Brouwers, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De afstamming der laatste Heeren van Brederode. Aanteekeningen op het Artikel ‘D.W.’ VIII, 1.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm en Lambert ten Kate Hz., ‘Over de ideale Schoonheid, door Lambert Hermansz. ten Kate.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tom. VIIIe. - No 1.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Amsterdamsch geslacht der Dommers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Harmoniën van het Oude en Nieuwe Testament in de Beeldende Kunst.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Afstamming der laatste Heeren van Brederode. Handschrift van Jonker Hendrick van Brederode. (Vervolg van D. VII, blz. 331.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm en Jan ten Brink, ‘Het Roelantslied, door Dr Jan ten Brink.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm en J.J.H. Verhulst, ‘O Poëzie hoe lieflijk is uw tred.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Amsterdamsch geslacht der Dommers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 8 (1869)
J.A. Alberdingk Thijm en F.C. Heynen, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome. IXe. - No 6.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome. IXe. - No 5.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Schouwtooneel, iets ijdels of iets edels?’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, Antonius van Lommel en Lina Schneider, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels ‘Dichterlijke moraliteit’. II.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Afstamming van het geslacht Van Berkel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen. Klachten over verkorting van rechten en ‘Paepsche stouticheden’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘‘Vondel's dichterlijke moraliteit’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederland en Oranje-Nassau.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome. IXe. - No 4.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het Trippenhuis en zijne Bewoners.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bessie van Meurs, gerehabiliteerd.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm en Pierre Cuypers, ‘Herstelling en monumentale beschildering van de ‘Schepene-saele’ te Yperen, door P.J.H. Cuypers en J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels Geboortehuis.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome. IXe. - No 1-2.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Aanteekening op het artikel afstamming van het geslacht Van Berkel.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm en F.C. Heynen, ‘Het Overhuifd Hoog-Altaar der St Ignatius-kerk te Nijmegen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 9 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De liefdesgeschiedenissen van twee Nederlandsche dichters.’ In: De Gids. Jaargang 35 (1871)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Baertiën Hooft.’ In: De Gids. Jaargang 37 (1873)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Twee stukken ter ten-toon-stelling van ‘Arti’, in Oktober, 1872.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Iets over Bilderdijks ‘Floris V’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Dyserinck, ‘Mengelingen.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Ver Huell, over Troost.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, Gerardus Wilhelmus Heukelum, Johannes Josephus van der Horst, Bernardus Henricus Klönne, H.J.A.M. Schaepman en A.B.J. Sterck, ‘Mengelingen. Losse gedachten, over boeken en andere verschijnsels, verspreide oorkonden, wetenschappelijke vragen, bescheiden, enz.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Joh.-Seb.-Bachs Matthäus Passion.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche warande’. Tome. Xe. - No 3-4.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een nieuw Minnedichter. Mijne lente, Liederen van C. Honigh. Arnhem, D.A. Thieme.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm en Willem van der Jagt, ‘Trekken uit het kerklijk leven der Maassluizers, in de helft der XVIIIe Eeuw.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘‘Zeldzame en belangrijke Schilderijen van Oude Meesters’, Ten-toon-gesteld in de Kunstzalen der Maatschappij ‘Arti et amicitiae’’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vondels ‘dichterlijke moraliteit’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm en H.J. Allard, ‘De Visschers en Van Wesels door H.J. Allard en J.A. Alb. Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome. Xe. - No 5 et 6.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Oude Amsterdammers.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm en H.J. Allard, ‘Nadere aanteekeningen over de Familie Sweelinck.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De dood van Don Jan van Oostenrijk. (1 Okt. 1578.)’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Tesselschades vertaling van Tassoos ‘Gierusalemme Liberata’.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nog ander Amsterdamsch, door J.A.A.Th.’ In: Dietsche Warande. Jaargang 10 (1874)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Sint Geerteminne.’ In: Limburgsche legenden, sagen, sprookjes, en volksverhalen. Deel 1 (1875)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Dietsche Warande’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Frederik vande Kerkhove.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een mislukt Drama.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Quinten Metsijs, door Jonas van Langendahl.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm en Paul Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, Jacob Steendam en Adrianus Daniel de Vries, ‘Van en over Vondel.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, Joh. H. van der Does en Maurin Nahuys, ‘Kasteelen en Abdijen, gelegen in het arrondissement 's Hertogenbosch, bijdrage van Graaf Maurin Nahuys.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Min bekende vaersjens van Mr Roemer van Wesel, en een paar onuitgegevene van Maria Tesselschade.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nieuwere Beeldhouwkunst, naar aanleiding der Ten-toon-stellingen in Amsterdam, 1874.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, Paul Alberdingk Thijm en Lodewijk Willem Schuermans, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De portretten van Pieter Cz. Hooft.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin Périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome XIe. (Nouvelle Série, T. I) - No 1 et 2.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 1 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De eer eens grooten Meesters.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eenig Parijzer schouwburgbezoek.’ In: De Gids. Jaargang 40 (1876)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een woord ter gedachtenis van Dr. J.P. Heije.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1877 (1877)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Joanna Koerten.’ In: De Gids. Jaargang 42 (1878)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm en W. Wessels, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over Dekoratieve Kunst.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm en Jan Willem Brouwers, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche warande’. Tome XIe. (Nouvelle Série, T. II) - No 1.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Reyer Anslo. Eene kleine bijdrage tot ontwarring zijner geschiedenis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm en Johannes Kneppelhout, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm en Charles Eduard Taurel, Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm en Antoon Maria Oomen, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 2 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over Vondel als dramatiesch dichter, en meer bizonder over zijn ‘Leeuwendalers’.’ In: De Gids. Jaargang 43 (1879)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Twee Pieters.’ In: De Gids. Jaargang 44 (1880)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Monumentale Schilderkunst, Makarts ‘Intocht van Karel den Ve’.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vosmaers ‘Amazone’.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm en Paul Alberdingk Thijm, ‘Latijnsche Vaerzen op Sinte Marye t'Utrecht, meêgedeeld door Prof. Dr P.P.M. Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome XIII, (N. Série, T. III) - No 4-6.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Mededeelingen uit de Nalatenschap van Geeraardt Brandt en zijne nakomelingen.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm en Th. Kirghbijl ten Dam, ‘De Tooneelvoorstelling bij het Hooft-feest.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm en Paul Alberdingk Thijm, ‘Mengelingen, van letterkundigen, socialen, staatkundigen en wijsgeerigen aard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, H.J. Allard, D.C. Meijer en J. te Winkel, ‘Nagerecht tot de P.-CZ.-Hooftviering.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Aan Pieter Corneliszoon Hooft. 16 maart 1881.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliografie.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Geslachtlijst der Familie Hooft.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Antonis Mor van Dashorst.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, Lodewijk van Deyssel, A. Duircant en Prudens van Duyse, ‘Bibliografie.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm en Adriaan Hofferus, ‘Een onvolledig bekende brief van P. Cz. Hooft.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Reinier Craeyvanger.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eene wanhopige ‘Levensbeschouwing’. Lilith, Gedicht in drie zangen, door Marcellus Emants. Haarlem. W.C. de Graaff.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘[Franse bijlage]’, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche Warande’. Tome XII (N. Série, T. III) - No 1-3.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Rembrandt, gehuldigd, den 15n Juli, 1881, in de Rijks-Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Voordracht van Prof. J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het woordenboek der Nederlandsche taal,’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Vriesche Kunst.’ In: De Gids. Jaargang 46 (1882)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘‘It spreukie van knubbeluitezak.’ (Amsterdamsch der deftige burgers van 1825.)’ In: Van de Schelde tot de Weichsel. Deel 1: Frankrijk - Zuid-Nederland - Noord-Nederland (1882)
J.A. Alberdingk Thijm en W.W. van Lennep, ‘Het tegenwoordig Amsterdamsch, volgens nasporingen van Prof. J.A. Alberdingk Thijm en Mr. W.W. Van Lennep.’ In: Onze volkstaal (1882-1890)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘De Waereld-ten-toon-stelling van 1883.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Eenige Hollandsche vrouwen der XVIIIe eeuw.’ In: De Gids. Jaargang 47 (1883)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Een Woord aan mijne trouwe lezers.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Victor Hugo, geb. 26 Feb. 1802, † 22 Mei 1885.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Anecdota van P. Joan. Phil. Roothaan S.J.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Het tooneel en de Hollandsche katholieken.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Leonardus Marius.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Conrad Busken Huet.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 5 (1886)
J.A. Alberdingk Thijm, Paul Alberdingk Thijm en Wilhelm Bäumker, ‘Aankondigingen en advertentiën.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Dichtkunst, letteren. Mr C. Vosmaer en Dr J. Nolet de Brauwere van Steeland.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
J.A. Alberdingk Thijm, Paul Alberdingk Thijm, Joseph Dankó en Norbert van Reuth, ‘Dichtkunst, letteren. Albrecht Dürer en ‘De vier temperamenten’, door Dr Jozef Dankó.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Dichtkunst, letteren. Jacob Cats in kunst- en drukwerk door Jozef Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bibliographische aanteekeningen. Niederländische geistliche Lieder nebst ihren Singweisen, aus Hss. des 15n Jahrh. von Wilhelm Bäumker.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1888 (1888)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Over ‘Kunstindustrie’.’ In: De Gids. Jaargang 52 (1888)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bijlage. Jozef Alberdingk Thijm aan Den Nederlandschen Spectator.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
J.A. Alberdingk Thijm, Th. Coopman en Frans de Potter, ‘Dagorde.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
J.A. Alberdingk Thijm en Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche en andere oudheden. Het Geslacht van Reede van Outshoorn, door † Jozef Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Schilder-, etskunst, enz. G. Fr. Schmidt. (1712-1775.) (Met plaat.)’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm en A. Dupont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm en Karel de Flou, ‘Boekenkennis’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Toonkunst. Peter Benoit. (Met portret.)’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Bouw- en schilderkunst. Het aloude Waulsort.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm en A. Dupont, ‘Boekenkennis. Wat is ‘ware Renaissance’?’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 5 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Sprokkels’ In: Taal en Letteren. Jaargang 2 (1892)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Beeldhouwkunst. Beeldhouwwerk van omtrent 1500. (Met plaat.)’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
J.A. Alberdingk Thijm, Wilhelm Bäumker, Pol de Mont en Johan Winkler, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
J.A. Alberdingk Thijm en J.Th. de Raadt, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
J.A. Alberdingk Thijm, Th. Coopman en Jan van Droogenbroeck, ‘Derde prijsvraag.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1894 (1894)
J.A. Alberdingk Thijm en Johan Fredrik Gebhard Jr., ‘Zedegeschiedenis. Wat schilderijen waard zijn. Het aansprekers-oproer te Amsterdam, van het jaar 1696.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 9 (1896)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Nederlands: antie-klassiek.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 6 (1896)
J.A. Alberdingk Thijm, Desideer Claes, Th. Coopman, Gustaaf Segers en W.L. de Vreese, ‘Driejaarlijksche prijskamp voor Nederlandsche Tooneelletterkunde (XIVe tijdvak), beoordeeld door Leden der Koninklijke Vlaamsche Academie.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
J.A. Alberdingk Thijm en Frans de Potter, ‘Letterkundige wedstrijden’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1898 (1898)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Jozef Alberdingk Thijm en de Romantiek door Prof. Dr. Gerard Brom.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘Antwoord’ In: Dichtwerken (deel 1 en 2) (1949-1950)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘J.A. Alberdingk Thijm aan A. Verwey 22.1.88’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘J.A. Alberdingk Thijm aan A. Verwey 18.1.88’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)
J.A. Alberdingk Thijm, ‘J.A. Alberdingk Thijm aan A. Verwey 26.1.88’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)

Secundaire literatuur over J.A. Alberdingk Thijm in de dbnl

[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Over de spelling van de bastaardwoorden in 't Nederduitsch, door M. Te Amsterdam, bij Nayler en Co. 1843. In gr. 8vo. VIII en 150 bl. f 1-50.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1845 (1845)
H.W. Tydeman, ‘Een woord op de Antikritiek van den Heer Alberdingk Thijm, in No. XIII van dit Tijdschrift.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
H.W. Tydeman, ‘De Giftbrief van Koning Karel aan zijn getrouwen Diederik, het voetstuk der historie van onzen Staat, in eenige zijner deelen beschouwd en verklaard, door J.A. Alberdingk Thijm. Te Amsterdam, bij C.L. van Langenhuysen. 1849. In gr. 8vo. 40 bl. f : - 30.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1849 (1849)
Conradus Leemans, ‘De kunst in Nederland’ In: De Gids. Jaargang 18 (1854)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar des Heeren 1857, bij-een-gebracht door Jos. Alb. Alberdingk Thijm, Ord. Eq. S. Greg. M. Schrijft u den naam van den dag op, en van den zelfden dag. Ezech. xxiv, 2. Onderhoudt deze inzettinge ter bestemder tijd; van jaar tot jaar. Ex. xiii, 10. Te Amsterdam, bij C.L. van Langenhuysen. In kl. 8vo. XXXVIII en 344 bl. f :-45. Volks-Almanak voor Nederlandsche Protestanten, voor het jaar onzes Heeren 1857. Te Utrecht, bij N. de Zwaan. In kl. 8vo. 224 bl. f :-70, en bij tientallen, ter verspreiding, f :-60.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1857 (1857)
Jan van Gilse, ‘Is Hugo de Groot Roomsch geworden?’ In: De Gids. Jaargang 22 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Algem. Titel: III Hoofdstukken over de Heilige Linie, gevolgd van een schrijven aan den Raadsheer Aug. Reichensperger. - Bijz. Titels: De Heilige Linie. Proeve over de Oostwaardsche richting van kerk en autaar, als hoofdbeginsel der Kerkelijke Bouwkunst, door J.A. Alberdingk Thijm, O. Eq. S.G.M. Lid van de Kon. Akademie van Beeld. Kunsten, van de Maatschappijen en Genootschappen voor Ned. Letterkunde en Schoone Kunsten te Gent, Leiden, Leuven, 's Hertogenbosch, Maastricht, en 's Gravenhage; honorair Lid van het Comité Flamand de France, en korrespondeerend Lid van het Archaeol. Dioecezaan-Comité te Trier. Et erit ibi semita et via: et ‘via Sancta’ vocabitur. Is. XXXV:8. - Lettre sur la Ligne Sacree à M. le Conseiller Auguste Reichensperger, de la Chambre des Députés à Berlin, Président du Congrès Archéologique tenu à Ratisbonne, le 15, 16 et 17 Septembre, 1857. Par etc. (Extrait de la ‘Dietsche Warande’ pour 1857.) - Te Amsterdam, bij C.L. van Langenhuysen. 1858. In gr. 8vo. X, 220 en 23 bl. f 1-80.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘1. Eene Studie over het Schoone en de Kunst. Door Mr. C. Vosmaer. Te Amsterdam, bij J.C. Loman, Jr. 1856. In kl. 4to. VIII en 149 bl. f 1-25. 2. Over de Kompozitie in de Kunst. Eene aanwijzing der aesthetische verhoudingen in de Achitektuur, de Muziek, de Poëzie, de Schilder-, Beeldhouw- en Gebarenkunst, door J.A. Alberdingk Thijm. Eerste Stuk. Te Amsterdam, bij C.L. van Langenhuysen. 1857. In gr. 8vo. VIII en 116 bl. in carton. f 1-: 3. De veraanschouwelijking van het Heilige door de Kunst, vooral in hare toepassing op de Evangelische Eeredienst. Door Dr. D. Kottmeijer, Predikant te Dusseldorf. Uit het Hoogduitsch door Alb. van Toorenenbergen, Predikant te Purmerende. Te Amsterdam, bij G. Portielje en Zoon. 1857. In gr. 8vo. VIII en 113 bl. f 1-20.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
[tijdschrift] Vaderlandsche Letteroefeningen, ‘Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, in het jaar des Heeren 1858, bij-een-gebracht door Jos. Alb. Alberdingk Thijm, O. Eq. S.G. ‘Eer wij met de uitdélinge van deze boeken beginnen, zo bidden en wenschen wij, dat God u, bij het ingaan van dit Niewe Jaer met zijne dierbaarste zegeningen wille begunstigen en verrijken.’ Joan Nanning. Te Amsterdam, bij C.L. van Langenhuysen. In 12mo. LX en 304 bl. f :-45.’ In: Vaderlandsche letteroefeningen. Jaargang 1858 (1858)
W.H. James Weale, ‘Bulletin périodique de la ‘Dietsche warande’. No 4 & 5 (du 5me volume).’ In: Dietsche Warande. Jaargang 5 (1860)
Cd. Busken Huet, ‘Letterkunde.’ In: De Gids. Jaargang 28 (1864)
R.C. Bakhuizen van den Brink, ‘[Biografisch gedeelte]’, ‘[Inleiding 1869 I. Vondel met Roskam en Rommelpot 1867]’ In: Studiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren. Deel 2 (1870)
Frederik Christiaan de Brieder, ‘De dochter van Roelant in den Amsterdamschen Stadsschouwburg.’ In: De Gids. Jaargang 41 (1877)
Taco H. de Beer, ‘Linguistische Kaarten. Door T.H. de Beer.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 2 (1879)
H.J. Allard, ‘Wie was neef Sammer? door H.J. Allard.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks. Deel 3 (1881)
Cd. Busken Huet, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 2 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 22 (1884)
Cd. Busken Huet, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Litterarische fantasien en kritieken. Deel 25 (1884)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 50 (1886)
Jan Veth en Willem Witsen, ‘Kunst.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
Jan Veth, De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
Jan Veth, ‘Bokkesprongen van een Haagschen Kreeft.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 2 (1887)
[tijdschrift] Dietsche Warande, ‘Aankondigingen en advertentiën.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 1 (1887-1888)
Albert Verwey, ‘[De Nieuwe Gids. Jaargang 3. Deel 1]’, ‘Het twintigste Taal-en Letterkundig Congres. Door Albert Verwey.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
Willem Kloos, ‘Literaire kroniek.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 3 (1888)
Julius Obrie, ‘J.J. Alberdingk Thijm.’ In: Het Belfort. Jaargang 4 (1889)
Ferdinand Marckx, ‘† J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
Edward van Even, ‘Josephus Alberdingk Thijm als stichter der Dietsche Warande herdacht.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 2 (1889)
H.P.G. Quack, ‘J.A. Alberdingk Thijm. 1820-1889. Bij het graf, op het kerkhof ‘de Liefde’ den 21sten Maart 1889.’ In: De Gids. Jaargang 53 (1889)
[tijdschrift] Nieuwe Gids, De, ‘[De Nieuwe Gids. Jaargang 4. Deel 2]’, ‘In Memoriam. J.A. Alberdingk Thijm.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Albert Verwey, ‘Bij den dood van J.A. Alberdingk Thijm. Door Albert Verwey.’ In: De Nieuwe Gids. Jaargang 4 (1889)
Edward van Even, ‘Lezingen. Hulde aan Dr J.-A. Alberdijngk Thijm door den heer Ed. van Even.’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1889 (1889)
Paul Alberdingk Thijm, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 3 (1890)
E.J. Potgieter, ‘[Inleiding 1869]’, ‘[I. Vondel met roskam en rommelpot. 1867]’ In: De werken. Deel 5. Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink (1890)
Joannes Carolus Alberdingk Thijm, ‘Nederlandsche en andere oudheden. Het Geslacht van Reede van Outshoorn, uit de nalatenschap van Jozef Alberdingk Thijm.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 4 (1891)
A. Duircant, Franz Xaver Kraus en Pol de Mont, ‘Boekenkennis.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
Jaak Muyldermans, ‘Omroeper.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 6 (1893)
H.J.A.M. Schaepman, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Menschen en boeken. Verspreide opstellen. Deel 1 (1893)
H.J.A.M. Schaepman, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Menschen en boeken. Verspreide opstellen. Deel 1 (1893)
[tijdschrift] Belfort, Het, ‘J.A. Alberdingk Thijm.’ In: Het Belfort. Jaargang 9 (1894)
Anna C. Croiset van der Kop, Pol de Mont, Maurin Nahuys en Ernest Soens, ‘Boekennieuws.’ In: Dietsche Warande. Nieuwe reeks 2. Jaargang 8 (1895)
A.J. Oostdam, ‘Brieven van Alberdingk Thijm.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Julien Claerhout, ‘Driemaandelijksch overzicht.’ In: Het Belfort. Jaargang 11 (1896)
Martinus Poelhekke, ‘J.A. Alberdingk Thijm. 1840-1853.’ In: Noord en Zuid. Jaargang 19 (1896)
Hendrik de Marez, ‘Boekennieuws en kronijk.’ In: Het Belfort. Jaargang 12 (1897)
E.J. Potgieter, ‘Brieven van Potgieter aan Busken Huet.’ In: De Gids. Jaargang 65 (1901)
J.N. van Hall, ‘Dramatisch Overzicht.’ In: De Gids. Jaargang 68 (1904)
J.H. van den Bosch, ‘Kleinigheden.’ In: Taal en Letteren. Jaargang 14 (1904)
Nicolaas Beets, ‘Josephus Albertus Alberdingk Thijm. Overl. 16 Maart 1889.’ In: Gedichten. Nog eens winterloof en Dennenaalden (1904)
A.M.J.I. Binnewiertz, ‘Aan A.J. Alberdingk Thijm Oprichter van de Dietsche Warande’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906 (1906)
A.M.J.I. Binnewiertz, ‘J.A. Alberdingk Thijm’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906 (1906)
[tijdschrift] Dietsche Warande en Belfort, ‘Boekennieuws’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1909 (1909)
G. Kalff, ‘De Orthodoxie in de literatuur (Beets en Hasebroek. Ter Haar en Ten Kate. Alb. Thijm).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘Alberdingk Thijm (1820-1889).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
G. Kalff, ‘De Orthodoxie in de literatuur. Van Koetsveld, Beets en Hasebroek, Ten Kate en Ter Haar, Alberdingk Thijm (Vervolg).’ In: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 7 (1912)
Jules Persyn, ‘XLIV. Ter zalige gedachtenis van Jos. Alberdingk Thijm.’ In: Dr. Schaepman. Deel 1 (1912)
Jules Persyn, ‘V. Aan het Alberdingk-huis.’ In: Dr. Schaepman. Deel 2 (1916)
Jules Persyn, ‘XCIX. Aan pater Jan Alberdingk Thijm S.J.’ In: Dr. Schaepman. Deel 2 (1916)
J. Prinsen J.Lzn, ‘Onze 19de-Eeuwsche Litteratuurgeschiedenis tot ‘80’’ In: Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1916)
Lodewijk van Deyssel, ‘Prof. dr. J.A. Alberdingk Thijm te Mont-lez-Houffalize.’ In: De Gids. Jaargang 84 (1920)
Gerard van Eckeren, Marie Schmitz en D. Wouters, ‘Boekenschouw’ In: Den Gulden Winckel. Jaargang 19 (1920)
Julius de Wachtere, ‘Thijm en Vlaanderen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1920 (1920)
Jozef de Voght, ‘Aan I.A. Alberdingk Thijm. 1820 - 1920’, ‘[1920/8]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1920 (1920)
J.A. Worp, ‘Een tijd van verval. (1820-1872).’ In: Geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg 1496-1772 (1920)
Gerard Brom, ‘Jozef Alberdingk Thijm en de Romantiek door Prof. Dr. Gerard Brom. (slot.)’, ‘[1925/6]’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1925 (1925)
Gerard Brom, ‘Hofdijk en Thijm. (Vervolg van blz. 181.)’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Gerard Brom, ‘Hofdijk en Thijm.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Gerard Brom, ‘Aanspeeekvormen in het midden van de negentiende eeuw.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 19 (1925)
Henk Kuitenbrouwer, ‘Boekbespreking’ In: Gemeenschap. Jaargang 2 (1926)
Jules Persyn, ‘III. ‘Tartuffe’.’ In: Dr. Schaepman. Deel 3. Eerste stuk (1927)
J. te Winkel, ‘XX. De jongere dichters.’ In: De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde. Deel 7: Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de eerste eeuw der Europeesche staatsomwentelingen (2) (1927)
T. Popma, ‘Zesde hoofdstuk Invloed van het Byronisme op andere Nederlandsche schrijvers’ In: Byron en het Byronisme in de Nederlandse letterkunde (1928)
Juliette Louise Cohen, ‘Hoofdstuk III Dichters die door Dante geïnspireerd werden’ In: Dante in de Nederlandsche letterkunde (1929)
Anton van Duinkerken, ‘[1929/9]’, ‘Thijms Erfenis. (Brief aan een vriend in Vlaanderen). door Anton van Duinkerken.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
F.A. Vercammen, ‘Thijm en David’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1929 (1929)
Anton van Duinkerken, ‘Anton van Duinkerken Thijm en Groot-Nederland’ In: Gemeenschap. Jaargang 8 (1932)
L.M. van Dis, M. Schönfeld, C.G.N. de Vooys en Johan van der Woude, ‘Boekbeoordelingen.’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 27 (1933)
Th. de Ronde, ‘Thijm en Vlaanderen door Dr. Th. De Ronde.’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1933 (1933)
J.F.M. Sterck, ‘De warandier als hoffelijk minstreel’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
Anton van Duinkerken, ‘Het tijdschrift van Thijm’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1935 (1935)
A.-E. van Beughem, ‘Levensschets van Dautzenberg’ In: Johan Michel Dautzenberg 1808-1869 (1935)
J.J. Gielen, ‘J.A. Alberdingk Thijm in zijn dichterlijke periode door Dr. J. Gielen’ In: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1938 (1938)
Emanuel Boekman, ‘Geestesstroomingen en kunst’ In: Overheid en kunst in Nederland (1939)
W.E.J. Kuiper, De Nieuwe Taalgids. Jaargang 34 (1940)
Jan L. Walch, ‘Humoristen’ In: Nieuw handboek der Nederlandsche letterkundige geschiedenis (1943)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
C.G.N. de Vooys, ‘Hoofdpersonen en hun onderlinge verhouding’ In: Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden. Deel 7 (1948)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandse Letteren’ In: De Gids. Jaargang 111 (1948)
J.A.G. Tans, ‘VI. Au dessus de la melée.’ In: Bossuet en Hollande (1949)
Guido Gezelle, ‘Gedichten, Gezangen en Gebeden en Kleengedichtjes’, ‘Opdracht aan mijn weledelen Heer Mr. Jos. A. Alberdingk Thijm O. EQ. S. GR. M.’ In: Dichtwerken (deel 1 en 2) (1949-1950)
G.Th.M. Verhaak, ‘Alberdingk Thijm als tekstbezonger’ In: De Nieuwe Taalgids. Jaargang 46 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘1 Sociale Ontwikkeling’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘5 Cultuur’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘4 Het Culturele en Godsdienstige Leven’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
L.J. Rogier en N. de Rooy, ‘4 Culturele Vernieuwing’ In: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (1953)
anoniem Mededelingen van de Documentatiedienst, ‘Alberdingk Thijm 1820-1889’ In: Mededelingen van de Documentatiedienst (1954-1992)
P. Geyl, ‘P. Geyl Een eeuw strijd om Bilderdijk’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
P. Geyl, ‘P. Geyl Een eeuw strijd om Bilderdijk’, ‘S. Gorter (1869)’ In: De Gids. Jaargang 119 (1956)
Garmt Stuiveling, ‘VI [De historische romantiek na 1845]’ In: Een eeuw Nederlandse letteren (1958)
J.P. Naeff, ‘Hoofdstuk VII 1830-1880’ In: De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero (1960)
Guido Gezelle en J.J M. Westenbroek, ‘Een niet gepubliceerde brief van Gezelle aan J.A. Alberdingk Thijm’ In: Gezellekroniek. Jaargang 2 (1964)
Herman Gorter, Herman Gorter Documentatie 1864-1897 (1964)
Pierre Brachin, ‘Albertingk Thijms verhandeling ‘De la litterature neerlandaise’ (1854) Door Prof. P. Brachin’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1965 (1965)
Pierre Brachin, ‘J.A. Alberdingk Thijm als literair-historicus door Prof. Dr. P. Brachin (Universiteit Parijs)’ In: Colloquium Neerlandicum 2 (1964) (1966)
Lodewijk van Deyssel en Arnold Paul Constant Ising jr., De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Arnold Ising jr., 1883-1904 (1968)
G.P.M. Knuvelder, ‘J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) [1]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
G.P.M. Knuvelder, ‘Katholieke letterkunde’, ‘J.A. Alberdingk Thijm (1820-1889) [2]’ In: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 3 (1973)
Ton Anbeek, H.M. de Blauw, Camiel Hamans, A.J. Hanou en W.R.D. van Oostrum, ‘Aankondiging en bespreking’ In: Spektator. Jaargang 3 (1973-1974)
J.A.C. Tillema, ‘5 De Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ In: Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland (1975)
J.A.C. Tillema, ‘2 Monumentorg - hoe?’ In: Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland (1975)
W.H. Beuken, Ada Deprez, W.E. Hegman en W. Waterschoot, ‘Boekbeoordelingen’ In: Spiegel der Letteren. Jaargang 23 (1981)
Harry G.M. Prick, ‘J.A. Alberdink Thijm 1820-1889’ In: 't Is vol van schatten hier... (1986)
Peter Nissen, ‘IV. Dr. P.J.H. Cuypers en zijn contacten met J.A. Alberdingk Thijm’ In: De akkoorden van het gemoed (1986)
Pierre Cuypers, ‘Dr. Pierre J.H. Cuypers Jozef Alberdingk Thijm’ In: De akkoorden van het gemoed (1986)
Harry G.M. Prick, ‘[Nummer 7]’, ‘Harry G.M. Prick ‘Ik zag mijn vreugdedroom in wanhoop tanen’/Lodewijk van Deyssel en zijn vader’ In: Maatstaf. Jaargang 35 (1987)
Nop Maas, ‘Portretten van Thijm Door Nop Maas’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
M. Stapert-Eggen, ‘Mengelingen’, ‘Bij de honderdste sterfdag van J.A. Alberdingk Thijm 1889 - 17 maart - 1989 Door Marijke Stapert-Eggen’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989 (1989)
Ada Deprez, ‘Thijm en Vlaanderen door Ada Deprez Lid van de Academie’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1989 (1989)
Kees Middelhoff, ‘Alberdingk Thijm en Vlaanderen’ In: Neerlandia. Jaargang 93 (1989)
Toos Streng, ‘Gekweld door de kopieerlust. De kunstopvatting van J.A. Alberdingk Thijm en J.W. Cramer, 1842-1850 Toos Streng’ In: Spektator. Jaargang 19 (1990)
Lori Van Biervliet, ‘Een nieuwe visie op de relatie Thijm en Vlaanderen aan de hand van de brieven van James Weale door Lori van Biervliet’ In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks). Jaargang 1992 (1992)
Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands (1992)
Philip Vermoortel, ‘De actualiteit van Thijm’ In: Ons Erfdeel. Jaargang 36 (1993)
Kees Middelhoff, ‘1793 - Louis Royer - 1993 De Vlaamse beeldhouwer die De Zwijger deed spreken door K. Middelhoff’ In: Neerlandia. Jaargang 98 (1994)
Toos Streng, '"Materialisme" in de Nederlandse kunst- en literatuurbeschouwing tussen 1835 en 1860' (1994)
Guido Logie, ‘Literatuur Men moet optreden! Interview met Michel van der Plas, biograaf van J.A. Alberdingk Thijm’ In: Neerlandia. Jaargang 99 (1995)
Nop Maas, ‘'t Heir van menschenbeelden De portrettenverzameling’ In: Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1995)
Toos Streng, ‘6 1865-1869: Ontwikkeling en expansie’ In: 'Realisme' in de kunst- en literatuurbeschouwing in Nederland tot 1875 (1995)
Albert Verwey, ‘A. Verwey aan J.A. Alberdingk Thijm [tussen 18 en 21.1.88]’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)
Albert Verwey, ‘A. Verwey aan J.A. Alberdingk Thijm 24.1.88’ In: Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888 (1995)
Frans Ruiter en Wilbert Smulders, ‘II 1840: De vier Reveils’ In: Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990 (1996)
Toos Streng, ‘Toos Streng De mantel der liefde’ In: Mooi meegenomen? (1997)
Rob van de Schoor, ‘De Spektator en de satire J.A. Alberdingk Thijm en S.J. van den Bergh over Quos ego!, Braga en de Physiologie van Den Haag door Rob van de Schoor’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 2000 (2000)
Rob van de Schoor, ‘Rob van de Schoor Het verschil tussen cursief en romein’ In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Jaargang 122 (2006)
Joep Leerssen, ‘Landsnamen, taalnamen. De lexicale aanloop tot de Groot-Nederlandse gedachte Joep Leerssen (Amsterdam)’ In: Colloquium Neerlandicum 16 (2006) (2007)
Dini M. Helmers, ‘Catharina Rebecca Woesthoven: een kwaadaardig mens? Dini M. Helmers’ In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaargang 32 (2009)

Websites over J.A. Alberdingk Thijm

http://helikon.ubn.kun.nl/anon/k/kathko/24.htm


Terug naar overzicht