Basisbibliotheek
 
De Basisbibliotheek biedt een selectie van duizend titels uit de Nederlandstalige cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden, van romans tot proefschriften, van pamfletten tot bijbelvertalingen, van bakerrijmen tot memoires. Ruim 950 teksten zijn al volledig beschikbaar; de overige teksten volgen later. Zie toelichting en verantwoording bij de keuze.
alfabetisch alfabetisch volledige lijst chronologisch chronologisch volledige lijst per genre
De natuurkunde van het geheelal
Uytgangh ofte bekeeringhe
Rethoricale wercken
Dwerc der Apostelen
Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
, anoniem, De natuurkunde van het geheelal
1554, Menno Simons, Uytgangh ofte bekeeringhe
1560, Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid
1562, Anthonis de Roovere, Rethoricale wercken
1563-1564, Willem van Haecht, Dwerc der Apostelen
1568, Johan Radermacher (de Oude), Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
Tractaet van dyckagie
Plakkaat van Verlatinge
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
ca. 1576-1579, Andries Vierlingh, Tractaet van dyckagie
1581, anoniem, Plakkaat van Verlatinge
1584, H.L. Spiegel, Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1586, Simon Stevin, Uytspraeck van de weerdicheyt der Duytsche tael
1596, Jan Huyghen van Linschoten, Itinerario, voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592
17de eeuw, Passchier de Fyne, Het leeven en eenige bysondere voorvallen
Nederduytsche spellinge
Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1605-1608, Simon Stevin, Wisconstighe gedachtenissen
1612, Jacob van der Schuere, Nederduytsche spellinge
1612, Lodovico Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Neder-landen
1612, Willem Meerman, Comoedia vetus
1618, Nicolaus Mulerius, Hemelsche trompet morgenwecker
Epitheta, Dat zijn Bynamen oft Toenamen
De iure belli ac pacis
1620, Anthoni Smyters, Epitheta, Dat zijn Bynamen oft Toenamen
1625, Hugo de Groot, De iure belli ac pacis
1625, Jacob Cats, Houwelick
1630, D.V. Coornhert, Wercken (3 delen)
1632, Jacob Coenraetsz Mayvogel, Schadt-Kist der Liefde
1637, Jacob Cats, Trouringh
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge
Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica
1644, Johan de Brune (de Jonge), Wetsteen der vernuften
1646, W.IJ. Bontekoe, Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge
1650, anoniem, 't Muyder-spoockje
1652, Anna Maria van Schurman, Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica, prosaica et metrica
ca. 1657, Jan Zoet, 't Groote visch-net
Poësy Van J. Six van Chandelier. Verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften
1657, Joannes Six van Chandelier, Poësy Van J. Six van Chandelier. Verdeelt in ses boeken, en eenige opschriften
1658, Johannes Amos Comenius, Portael der saecken en spraecken
1660, Johan van Beverwijck, Schat der gesontheyt
Geestige en vermaecklycke reijs beschrijving naar Oost-Indiën
Tractaat van het excellenste kruyd thee
Hollands koors
Ontleding des menschelyken lichaams
1669, Aernout van Overbeke, Geestige en vermaecklycke reijs beschrijving naar Oost-Indiën
1677, Baruch de Spinoza, Nagelate schriften
1678, Cornelis Bontekoe, Tractaat van het excellenste kruyd thee
1687, Lieven van Waarmond, Hollands koors
1690, Govert Bidloo, Ontleding des menschelyken lichaams
De boekzaal van Europe
1691-1693, Balthasar Bekker, De betoverde wereld
1692-1702, Pieter Rabus, De boekzaal van Europe